380 611 hlas pro Nejvtho echa!
Autor: PR Press T, email: Pidan: 11.02.2005

Podle prvnch pedbnch vsledk zaslali hlasujc v nominan fzi volby projektu Nejvt ech ctyhodnch 380 611 hlas! Nejastji vyuili volii monost hlasovat pomoc internetu pes webov strnky pijala esk televize pes 80% nominanch hlas. Tisce lid vak tak hlasovaly prostednictvm sms, hlasovacch box v obchodnm etzci Tesco a potou.

Monost zaslat svj tip na nejvt osobnost ech, Moravy a Slezska vyuilo v lednu celkem 135 623 lid, co je nkolikansobn vce ne ve Velk Britnii, kde se projekt narodil. Podrobnj informace o vsledcch nominan fze zveejn T v druh polovin nora.

Zajm vs prbn poad? Jste zvdav, kdo skonil ped branami magick Top 100? Pak pro vs mme dobrou zprvu. Koncem nora zane esk televize zveejovat jmna osobnost, kter se mezi prvn stovku vyvolench nedostaly. Odhalovn skon osobnost na 101. mst den ped velkm zbavnm veerem, kter probhne v hlavnm vyslacm ase na T1 zatkem kvtna.

A m si zatm mete ekn na vyhlen stovky nejvtch ech zpestit? Od pondl 7. 2. a do 28. 3. probh vtvarn sout pro dti od 6 do 15 let nazvan Namaluj si svho echa namaluj svj vzor. Obrzky ve formtu A3 nebo A4 mohou dti zaslat na adresu esk televize, Kav hory, 140 17, Praha 4. Oblku je teba vrazn oznait heslem: Namaluj echa.

Pro stedokolky je urena volba Nejvtho echa na stednch kolch. Pozor! Registrace kol vak probh pouze do 14. 2. U jen poslednch pt dn tak maj uitel a studenti na to, aby zaslali jmno koly a kontaktn osoby na adresu . V tuto chvli je do projektu pihleno ji 36 stednch kol z cel esk republiky!

Bli informace k obma akcm najdete na www.nejvetsicech.cz.


Martin Krafl, Tiskov mluv T


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1986