DVB-T ve stednm Nmecku pozdji
Autor: Petr Miklk, email: Pidan: 13.02.2005

Digitln terestrick televize (DVB-T) zane v regionech Halle/Lipsko a Erfurt/Vmar v listopadu 2005. dc vbor pro DVB-T ve stednm Nmecku se na svm zasedn dne 10. 2. 2005 jednohlasn vyslovil pro listopadov termn zahjen vysln. V ppad pjmu s venkovn antnou se uvaovalo o zahjen v kvtnu 2005. To bylo zamtnuto, protoe do t doby nelze uvst do praxe hlavn pednosti DVB-T. Ve mstech Lipsko, Halle a Erfurt pak bude mon pijmat digitln terestrickou televizi pokojovou antnou.

Pro toto rozhodnut bylo rozhodujc, e ti z pti plnovanch vysla nelze do kvtna realizovat. Ve Vmaru se o tom jet uvauje, dvodem je problm ochrany pamtek. Jestlie nebude mon tyto problmy vyeit, ve Vmaru a v stech Erfurtu bude mon pjem alespo na venkovn antnu. V prbhu vstavby vyslac st DVB-T v Halle a Lipsku budou postaveny dv nov stavby, kter pro tento region zajist vysln DVB-T, optimln z hlediska nklad i technickho pokryt signlem.

Tyto ob nov stavby pedstavuj pro stedn Nmecko dleitou investici do infrastruktury, kter bude dlouhodob vyuvna pro terestrick televizn vysln. Zahjenm v listopadu bude zabezpeeno, e potebn vysla - pro pokryt signlem pro pjem s pokojovou antnou na zem msta - bude k dispozici vas.

Tm je hlavn vhoda DVB-T - toti pjem s pokojovou antnou a penosn a mobiln vyuit zaruena ji od potku. Pechodem na DVB-T v aglomeracch Lipsko/Halle a Erfurt/Vmar bude mon zajistit pokryt signlem pro asi 4 milin obyvatel.

Zdroj: [ab], www.digitalfernsehen.de, 10. 2. 2005, voln upraveno a zkrceno


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1989