Stanovisko TV Nova k rozhodnut Obvodnho soudu v Praze 1 o odkodnn soutcho v poadu Chcete bt milionem?
Autor: PR Press TV Nova, email: Pidan: 13.02.2005

V ptek v dopolednch hodinch rozhodl Obvodn soud v Praze 1 o odkodnn Karla Lupomskho, kter se astnil soute Chcete bt milionem? Karel Lupomsk naposledy vystoupil v souti Chcete bt milionem? 5. 12. 2000, kdy podle nzoru TV Nova nesprvn zodpovdl otzku v hodnot 1,25 milionu K: Jak se ve staromskm vojsku nazval vojensk oddl o 120 150 much. Za sprvnou oznail odpov centurie, modertor ho vak opravil a za sprvnou oznail monost d) manipul.

Karel Lupomsk pot podal v dnm termnu protest, ktermu TV Nova nevyhovla na zklad odbornho stanoviska dr. Parkana, kter jako sprvnou odpov potvrdil manipul. Dne 17. 2. 2003 podal ale K. Lupomsk alobu k soudu o zaplacen stky 2 181 tisc K plus roky s tm, e odpovdl sprvn.

Pi zpracovn otzky i hodnocen odpovd vychzela TV Nova z deseti dalch zdroj (esk i zahranin encyklopedie, slovnky cizch slov, letopisy Tacita aj). Soud vak vzal za zklad svho rozhodnut znaleck posudek prof. Jana Buriana, Csc., kter dnes pi svm vystoupen uvedl, e na danou problematiku je teba nahlet ve dvou rovinch. Encyklopedie, uebnice i slovnky, kter dvaly TV Nova za pravdu, toti odrej stav bdn v dob svho vzniku.

Prbn vak dochz v historickch vdch k pokroku. On sm pi svm zkoumn nalezl pramen ze 4. st. ped Kristem od Flavia Renata, v nm se uvd, e v rmci legie existovala t jedna kohorta tajc piblin 1100 mu. estina tto kohorty, kter pipad na centurii, tak odpovd potu 160 170 mu. Sm ale dodal, e i pro odbornky je velmi nesnadn se v situaci zorientovat.

Soudce sv rozhodnut odvodnil tm, e na otzku je tedy mon odpovdt vce zpsoby. Tato skutenost vak neme jt podle soudu k ti soutcho.

Po doruen psemnho vyhotoven rozsudku a konzultaci s dalmi znalci z oboru historie zv TV Nova nsledn kroky vetn ppadnho podn odvoln.


Veronika mtkov, Tiskov mluv TV Nova


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1990