ARD usiluje o digitln televizi pro celou zemi
Autor: Petr Miklk, email: Pidan: 14.02.2005


ady pro vysln ARD spolkovch zem dle chtj investovat mnoho penz, aby nov digitln terestrick televize DVB-T byla zpstupnna celoplon. Po nedvnm zasedn intendant to rozhodn prohlsil pedseda ARD, pan Thomas Gruber.


A dosud je vysln DVB-T s televiznmi programy jet omezeno na aglomerace. Na konci kvtna bude vysln DVB-T zahjeno i Mnichov, jinm Bavorsku a Norimberku. Tak bude moci pijmat novou digitln terestrickou televizi u asi 40 % obyvatelstva v Nmecku.

Pro pana Grubera je vysln DVB-T naprosto spn, kter bude vyuvno v celm svt. ARD se od potku stav k tto technick novince kladn. Pan Gruber tak ekl, e z spnho uveden na trh vesms profituje postaven nmeckho hospodstv.

Velk pijet v pilotnch regionech Berlna-Braniborska, severnho Nmecka, a Severnho Porn-Vestflska ukazuje, e televizn divk um ocenit novou techniku. Vd firmou v prodeji pijma DVB-T je TechniSat, firma s nmeckou produkc. Vrobky DVB-T firmy TechniSat byly a jsou realizovny v Dranech, ve vlastnm vvojovm centru.

Pan Gruber se domnv, e pi dlouhodob sniujcch se nkladech na vysln ir programov nabdka DVB-T poskytne nezvislost na kabelu a satelitu.


Zdroj: Infosat.lu, 9.2.2005, voln upraveno a zkrceno


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1991