Magazn Pod poklikou sledovalo poprv vce ne milin divk
Autor: PR Press T, email: Pidan: 14.02.2005

Kulinsk tdenk Pod poklikou, vyslan na T1 od z 2004 ve stedu bezprostedn po veernku regionlnho zpravodajstv v 18.30 hod., se opravdu heje na vslun divckho zjmu. Znovu to potvrdila divck odezva na vydn uveden ve stedu 9. nora 2005. Ujt si je nenechalo poprv za existenci tohoto tdenku vc ne milin divk. Sledovalo je 956 tisc, tj. 11,2 % dosplch a 110 tisc, tzn. 9,4 % dt ve vku 4 a 14 let. Pedstavovalo to bezmla kadho tetho dosplho a 45 z kad stovky dt v danou dobu u televizor.

Posledn vydn magaznu - jak by lo u rekordnho zjmu oekvat se netkalo tak vyhlench kuchyn, jakmi jsou kuchyn francouzsk i italsk, ale bylo vnovno z pohledu suchozemce nemu na prvn pohled tak nevyhlenmu, jako je britsk stravovn, nesporn ovlivovan tm, e obyvatel Spojenho krlovstv jsou ostrovnm nrodem.

V publiku jak u to u tohoto tdenku bv nepsanm pravidlem i tentokrt dominovaly eny (sledovanost 14,0 % pi podlu na publiku 40 %) nad mui (sledovanost 8,2 % pi podlu na publiku 22 %).

Z pohledu vku byl zjem divk rozkolsan. Pozoruhodn je ohlas 25-34letch: nejvt podl na publiku o velikosti 40 % zaznamenali pi sledovanosti 10,7 %. Nejvt sledovanost (15,9 %) pipadla 55-64letm pi tetm nejvtm podlu na publiku 32 %. Podle vzdln nejvce divck pzn sklidilo posledn vydn Pod poklikou u vyuench bez maturity (sledovanost 12,1 % pedstavuje maximum).

Tma britsk kuchyn a jejho pnosu svtu se relativn nejvt pozornosti tilo u divk z obc do 1 tisce obyvatel (sledovanost 14,1 % pi podlu na publiku 36 %) a dle z mst s 20 a 100 tisci obyvateli (sledovanost 12,7 % pi podlu na publiku 32 %).


Martin Krafl, Tiskov mluv T


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1993