ZEK, den pot
Autor: Zdenk Duspiva, email: Pidan: 25.02.2005

Zkon o elektronickch komunikacch proel opakovanm hlasovnm v Poslaneck Snmovn, kter odmtla pravy Sentu. Snmovna se nakonec vnovala hlavn diskuzi o veejnoprvnm digitlnm multiplexu, ktermu dala pednost ped stanovenm pravidel pro digitln vysln vech dosavadnch provozovatel. Dky zjednoduen problematiky na pomrn dogmatick politick zajitn jistoty pro T se poslanci v podstat nedostali k serioznj a objektivnj diskuzi.

Pi velkm politickm zjednoduen tak Snmovna zamtla pravidla a srovnateln podmnky pro digitln vysln, a s tm bohuel i adu velmi pozitivnch zmn, pedevm technickho rzu, kter Sent navrhl. Snmovna dky hlasm KSM a vldn koalice ponechala pvodn snmovn verzi. Hlavnm motivem se stala snaha schvlit jakoukoliv variantu jinak potebnho telekomunikanho zkona bez ohledu na konkrtn dsledky. Ostatn aktuln politick problmy samozejm nepej njakm systematickm a racionlnm pstupm a eenm.

Situaci v zvrenm projednvn a diskuzi bez vraznj poteby objektivnch argument pomrn dobe a zjednoduen vyjdil v internetov diskuzi jeden z nejvlivnjch lobbist: nepotebuji znt argumenty a co kdo k (pe), m sta jen vdt kdo je k (pe). V diskuzi i v nslednch reakcch a vyjdench politik zaznlo a pli velk mnostv nepesnch, zkreslench nebo vyloen nepravdivch informac, e snad ani nem cenu je njak hloubji komentovat.

V rmci obhajoby snmovn verze s finlnm pozmovacm nvrhem od neidentifikovanho autora se nejastji argumentuje, e vlastn nakonec ani nejde o onen dan veejnoprvn multiplex, ale jen o monost digitln vyslat. Zejmna poslanec Jaromr Tal opakovan v mdich tvrdil, e rovn nejde o njak pidlen souasn nejlepho multiplexu A, ale opt tot - jen o monost pro T vyslat digitln dal 2 programy. Ve skutenosti schvlen zkon naizuje pslunm regulanm orgnm vyhradit kmitoty v sti s plnovanm pokrytm 95% ( 175, odst.4). A protoe RRTV vypsala tendr jen na 2 zemn nepln multiplexy, zbv jen jedin , a to multiplex A se 70% pokrytm to bylo vem poslancm i RRTV v dob schvalovn znmo a nevm, pro je tedy kolem tohoto faktu tolik zbytenho mlen a zastrn. Dnes u tedy znme odpov na podzimn opakovanou otzku: Kam se podl multiplex A?. Je vidt, e digitalizaci bohuel, i pes vechny deklarace, provz nepli transparentn chovn a vyjadovn, navc s neustlmi promnami a nekonzistenc nzor rozhodujcch instituc a osob.

Sentn verze byla mj. kritizovna pro riziko neoprvnnch nrok a pedevm pro neproveditelnost navrench ustanoven. Hypotetick nroky regionlnch televiz byly nakonec v krtk diskuzi relativn zmrnny, neproveditelnost se stala nepekonatelnou. Tento argument se po celou dobu vyjednvn v zkulis pouval s odkazem na dajn zsadn nzor T na neproveditelnost tzv. peklopen souasnch provozovatel vetn region. Pedseda T Ing.David Stdnk se k vci nakonec veejn vyjdil a 22.2. ve veernm televiznm zpravodajstv (konkrtn ve prospch sentn verze: Bylo by lep, kdyby byla pijata sentn verze), tedy v dob, kdy u bylo po vem

Digitln vysln se nakonec stejn rozbhne zcela mimo sfru a kompetenci politik, na zklad ekonomickch a podnikatelskch monost, schopnost a zjm provozovatel a investor. Tedy bez ohledu na kivolak snahy zrychlovat (nebo podle redaktor jedn TV stanice brzdit) nebo spravedliv zvhodovat (ad vyjden jedn levicov poslankyn).


ing.Zdenk Duspiva, publicista, 24.2.2005.


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2030