Digitln vysln DRM pro RTL
Autor: Petr Miklk, email: Pidan: 04.03.2005


RTL Radio sv nadje upr k systmu DRM, novmu digitlnmu postupu pro amplitudov modulovan rozhlasov vysln AM. Stedn, dlouh, krtk vlny by se dky DRM mohly znovu rozvjet a to ji v blzk budoucnosti. Je to tak een pro vysln celoplonch rozhlasovch program.

Asi k tomu dojde i v Nmecku. Nen zcela jasn, pro m Nmecko dv soukrom celoplon televize, celoplon rozhlasov vysln vak chyb. Vysln DAB pro celoplon rozhlasov komern vysln asi slouit nebude. RTL Radio ji del dobu upednostuje DRM a v tomto systmu obas vysl pro Nmecko - na stedn vln 1440 kHz a v krtkovlnnm psmu 49 metr na kmitotu 6095 kHz. Ve dne, veer, bhem nonch hodin, RTL tmto digitln vyslnm pokrv tm cel teritorium Nmecka. Lucemburskou dlouhovlnnou frekvenc - urenou pro Francii, vyslaem s vkonem vce jak 2000 kW, RTL me brzy pokrt kvalitnm signlem celou Francii.

Spolenost pro vstavbu vysla (Telefunken vyslac systmy Berln) nedvno oznmila, e pro Radio Luxemburg Broadcasting Center Europe (BCE) v Marnachu/Lucembursku pijala zakzku na nov vyslae AM. Jedn se o nkolik vysla Telefunken typu TRAM/P600 DRM pro RTL Radio Luxemburg. Prv se jedn o dva paraleln provozovan a spnan vyslae 300 kW, pro digitln vysln DRM s modulac DMOD2. Kvli garanci spolehlivosti vysln RTL objednv tyto modulan vyslae DRM dvakrt. Telefunken vychz z toho, e vysoko vkonn vyslae Telefunken m Radio Luxemburg dodnes stle v provozu. Jasn je jedno: systm DRM pichz a RTL Radio Luxemburg jej bude v Evrop upednostovat a posouvat kupedu.


Infosat.lu, 24.2.2005, voln upraveno a zkrceno


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2046