Rohde&Schwarz dod vyslac techniku pro rumunskou analogovou TV i DVB-T
Autor: Petr Miklk, email: Pidan: 08.03.2005


Rumunsk provozovatel st SNR povil firmu Rohde & Schwarz tm, aby pebudovala rumunskou televizn s a s pro sttn televizi tak rozila na celoplonou. Zakzka zahrnuje analogov vyslae malho, stednho a velkho vkonu, kter budou bu nov instalovny nebo nahrad dosavadn vyslae.

Aby se doshlo lepho pokryt signlem sttnch televiznch program (TV1, TV2 a TV regionln) pro rumunsk obyvatelstvo, vlda se usnesla na pln obnov a pestavb nynj vyslac st. Firma Rohde & Schwarz by mla poskytnout a instalovat asi 60 % k tomu potebnch vysla. Zakzka zahrnuje vce ne 200 vysla s pslunm antnnm zazenm. Z toho je 26 vysla velkho vkonu s kapalnm chlazenm pro zkladn s, zbyl st se skld pedevm z vysla malho vkonu. Ty maj pokrt signlem dol v horskch regionech Rumunska, kter le ve stnu. Z vt sti budou vestavny do pste a napjeny signlem ze satelitnho pijmae.

Firma uin i nco pro budoucnost televize v Rumunsku: na vyslach Bukure-Herastrau a Vacareni-Galati firma Rohde & Schwarz instaluje dva vyslae DVB-T a pslun zazen s kodry a multiplexery. Tm umon pilotn projekt pro digitln terestrick vysln. K dodanm analogovm vyslam vysokho vkonu je mon kdykoliv doplnit vybaven na digitln vysln. Firma Rohde & Schwarz poskytne kompletn vybaven mcmi pstroji pro pslun provoz - pro kontrolu a servis analogovch televiznch st provozovatelem SNR a pro pilotn projekt DVB-T. Instalace a potebn stavebn prostedky pevezme mstn firma. Servis bude provdt firma Rohde & Schwarz Rumunsko.


Zdroj:: [ab], www.digitalfernsehen.de, 4.3.2005, voln upraveno a zkrceno


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2060