een pohledvek za neplatii televiznch poplatk
Autor: PR Press T, email: Pidan: 07.04.2005

Rada esk televize dnes vzala na vdom a pozitivn zhodnotila informaci veden T o pohledvkch za neplatii televiznch poplatk. Veden esk televize bude pokraovat v jednnch o postoupen pohledvek za dlouhodobmi neplatii, kte ani pes dal pipravenou vzvu neuhrad svj dluh. Rada T mj. konstatovala, e tm T vytv pedpoklady k transparentnmu naplovn 8 odst. 1, psm. b, Zkona o T.

V tto souvislosti esk televize zdrazuje, e sleduje pouze takov een, kter zajist hradu 100 % nominln hodnoty pohledvek a navc rok z prodlen, a kter souasn zbav televizi rizik finann nronho vymhn. Z tchto dvod se jev nejvhodnji postoupen pohledvek za 100 % jejich nominln hodnoty vetn rok z prodlen spolenosti, kter vytvoila komplexn systm een tto problematiky.

Generln editel esk televize Ji Janeek pi jednn pipomenul, e zkladnm clem pipravovanch krok je za prv zastavit znehodnocovn aktiv, jimi pohledvky jsou, za druh dosaen spravedlnosti mezi poplatnky tak, aby se poctiv poplatnci nectili diskriminovni oproti neplatim, a za tet pomoci eit finann situaci televize veejn sluby.

O dalch krocch bude veejnost vetn sdlovacch prostedk vas informovna.


Martin Krafl, Tiskov mluv T


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2149