Licenn rada zaala sprvne konania voi STV, Markze aj JOJ
Autor: RVR, Strategie on line, email: Pidan: 07.04.2005


Rada pre vysielanie a retransmisiu zaala sprvne konanie voi Slovenskej televzii pre mon poruenie zkona o vysielan a retransmisii, konkrtne asti tkajcej sa skrytej reklamy a pre podozrenie z nedodrania podmienok Jednotnho systmu oznaovania v svislosti s odvysielanm programu XXL.


Voi TV Markza zaala sprvne konanie pre mon poruenie zkona v svislosti s vyuvanm tzv. splitscreeningu - rozdeleniu obrazovky na titulky a uptavky a konanie voi TV JOJ sa tka monej neobjektvnosti spravodajstva v programe Noviny zo da 15. 1. 2005. V tejto veci Rada nariadila stne pojednvanie.


Markza mus zaplati 40 tisc Sk, STV odvysiela oznam

Rada pre vysielanie a retransmisiu uloila televzii Markza sankciu pokutu vo vke 40.000 Sk za neoznaenie uptavky Megakino v slade s jednotnm systmom oznaovania (JSO) .

Slovenskej televzii uloila povinnos odvysiela oznam o poruen zkona v svislosti s odvysielanm programu Odpovede z obrazovky.


Licenn rada nerozhodla o Mojsejovcoch

Rada pre vysielanie a retransmisiu odloila rokovanie vo veci udelenia sankcie televzii Markza za mon poruenie zkona v svislosti s odvysielanm programu Mojsejovci zo da 20. 3. 2005 a zaala alie sprvne konanie v tej istej veci, ale v svislosti s vysielanm tohto programu zo da 13. 3. 2005.

Rada odloila rokovanie aj vo veci udelenia sankcie spolonosti MAC TV (JOJ) za mon poruenie zkona v svislosti s neoznaenm sponzora v programe Dieva za milin.


Zdroj: RVR, Strategie on line, 6.4.2005


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2150