Regionln zpravodajstv na Prim m k soudu
Autor: TK, MF Dnes, M&M, email: Pidan: 13.04.2005

Regionln zpravodajstv na Prim m k soudu

Pelhimovsk studio Jiho Svobody, kter od pondl vysl regionln zpravodajstv na televizi Prima, by podle jihlavsk eskomoravsk televizn spolenosti (MTS) mlo tuto innost ukonit. Budjovick krajsk soud vyhovl dosti MTS, pvodnho dodavatele zpravodajstv, o pedbn opaten ve sporu se Svobodovm studiem, ekl Ivo Brabec z MTS. Svobodovu reakci se nepodailo zskat. MTS soud uloil, aby do ticeti dn podala dnou alobu.

Pokud tak neuin, pedbn opaten zanikne. Jinak bude opaten trvat a do prvoplatnho soudnho rozhodnut, ekla soudkyn Marie Kralick. Dritelem licence k regionlnmu vysln je televize GIMI s.r.o, jejm jednatelem se podle svho dvjho vyjden v tisku ct bt i Svoboda. Podle obchodnho rejstku vak jednatelem nen, prohlsila Kralick.


Zdroj: TK, MF Dnes, 9.4.2005MTS: Vysln z Pelhimova by po rozhodnut soudu mlo skonit

Pelhimovsk studio Jiho Svobody, kter od minulho pondl vysl regionln zpravodajstv z Vysoiny na televizi Prima, by podle jihlavsk eskomoravsk televizn spolenosti (MTS) mlo tuto innost ukonit. eskobudjovick krajsk soud toti vyhovl dosti MTS, pvodnho dodavatele zpravodajstv, o pedbn opaten ve sporu se Svobodovm studiem, ekl jednatel MTS Ivo Brabec. Svobodovo vyjden se TK nepodailo zskat.

Ji Svoboda by se ml zdret jednn, kter by mohlo vyvolat dojem, e je jednatelem alujc eskomoravsk televizn spolenosti (MTS). Zakzala jsem mu tak uvat nzvu firmy alujc strany," ekla soudkyn Marie Kralick. MTS soud uloil, aby do 30 dn podala dnou alobu. Pokud tak neuin, pedbn opaten zanikne. Jinak bude pedbn opaten trvat a do prvoplatnho soudnho rozhodnut", dodala Kralick.

Stoprocentnm majitelem MTS je podle jejho editele Ivo Brabce televize GIMI s.r.o., kter je dritelem licence k regionlnmu vysln v jihlavskm regionu. Jednatelem spolenosti se vak ct podle svho dvjho vyjden v tisku bt i Svoboda. Podle obchodnho rejstku vak jednatelem nen," prohlsila Kralick.

TV GIMI se obrtila na Radu pro rozhlasov a televizn vysln (RRTV), aby situaci eila v souladu se zkonem. RRTV vyzvala ob strany k doplnn potebnch daj. Monitorujeme vysln, zjiujeme prvn podklady k rozhodnut rady pro pt tden," ekl Petr Barto z adu RRTV.


Zdroj: M&M, 11.4.2005


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2168