O povinnostiach STV a Rady STV bude hovori parlament
Autor: TASR, Strategie on line, email: Pidan: 14.04.2005


Na mjovej schdzi bud poslanci debatova aj o plnen zkonnch povinnost verejnoprvnej Slovenskej televzie a Rady STV. Medilny vbor NR SR na zklade kontroly uznesen a podnetov a sanost, ktor dostal poiadal, aby do programu schdze bola zaraden rozprava o STV.


Do zaiatku schdze 10. mja tie poslanci podnikn prieskum v STV. Poslanec za S-HZDS a podpredseda vboru Duan Jarjabek podotkol, e plnum sa bude zaobera aj nvrhom novely zkona o STV, kde by mohlo prs k zaujmavm nvrhom.

Vbor dnes uznal za opodstatnen sanos nie slovenskch televznych tvorcov. Kontatoval, e generlny riadite STV Richard Rybnek svojm rozhodnutm o tom, e je film Miluj blneho svojho nedokonen, poruil zkon o STV. Poda vboru sa Rybnek dopustil aj poruenia programovho kdexu STV, nerepektoval a poruil redakn nezvislos programovch pracovnkov a slobodu vkonu televznych tvorcov. Preto vbor iada Radu STV, aby prela do dialgu so saovatemi.

Za opodstatnen vbor uznal aj sanos odborovch a profesijnch organizci na STV. Hereck obec Slovenska a Odbory audiovizulnych tvorcov sa saovali na to, e vedenie ani Rada STV s nimi neprerokovala nvrh tattu programovch pracovnkov a spolupracovnkov STV. Poda vboru tm vedenie STV i Rada STV poruili zkon o STV. iadaj preto Radu STV, aby zabezpeila riadne prerokovanie tattu. Ten by mal poda poslancov predstavova predpoklad pre zruku nezvislosti, samostatnosti a slobodu vkonu povolania pracovnkov a spolupracovnkov STV.

Rozpravu o STV iniciovala poslankya za SDK Eva Rusnkov. Pochybuje toti o tom, i si vie Rada STV presadi svoje kompetencie voi vedeniu STV. Kontatovala, e aj spoluprca rady s medilnym vborom nie je dostaton ohadne kvality informci, ktor vbor dostva. Poda nej tie vedenie STV dva in materily Rade STV, Rade pre vysielanie a retransmisiu a vboru.

Ku kritickm hlasom sa pridala aj predsednka Rady pre vysielanie a retransmisiu Valria Agcs, poda ktorej STV nepln vzvy rady. Pritom patr verejnoprvna televzia k najpokutovanejm mdim.


Zdroj: TASR, Strategie on line, 13.4.2005


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2171