STV vaka Superstar ldrom
Autor: STV, Strategie on line, email: Pidan: 18.04.2005


Jednotka STV sa stala v piatok ldrom na trhu v celodennom i prime-time priemernom podiele na trhu. Celodenn podiel Jednotky na trhu bol 38,4 %, TV Markza 29,3 %, TV JOJ 7,5 %, Dvojka 4,2 % a TA3 1,2 %.


V hlavnom vysielacom ase bola dominantnos Jednotky ete vraznejia 55,3 %, TV Markza mala podiel 20,4 %, TV JOJ 5,9 %, Dvojka 2,9 % a TA3 0,6 %.

Dvodom bolo vysielanie absoltneho finle programu Slovensko had SuperStar, ktor sledovalo 1,8 milina divkov. Druh as programu mala sledovanos 39 %, m sa priblila k historickmu rekordu sledovanosti tohto programu a tm bola sledovanos 40 % z finlovho veera 18. marca.

Rekord sledovanosti padol aj v programe Rozhodnutie, v ktorom sa divci po polnoci dozvedeli meno prvej slovenskej SuperStar. Program mal sledovanos 19,4 %, o predstavuje 888 tisc divkov.

STV povauje celkov vsledky sledovanosti programu Slovensko had SuperStar za mimoriadny spech. Program dosiahol pozciu najsledovanejieho TV programu na Slovensku od spustenia merania sledovanosti peoplemetrami. Pozcia Jednotky, ako aj celej STV na trhu sa vrazne zlepili, o sa pozitvne prejavuje na raste komernch prjmov verejnoprvnej televzie, ale najm na zskan novch skupn divkov, ktor pred SuperStar STV vbec nesledovali, vyhlsil Branislav Zahradnk, len manamentu STV.

Rekord padol v piatok aj v pote odoslanch SMS hlasov finalistkm - 1 milin 56 tisc 427 hlasov.


Zdroj: STV, Strategie on line, 18.4.2005tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2184