Volby Nejvtho echa na stednch kolch - stedokolci u maj jasno
Autor: PR Press T, email: Pidan: 20.04.2005

Zatmco esk televize a jej divci rozhodnou o tom, kdo je Nejvt ech, a ve velkm finlovm veeru, stedokolci maj jasno u te. Nejvt osobnost ech, Moravy a Slezska je podle nich Otec vlasti Karel IV. Velmi tsn pedstihl prvnho eskoslovenskho prezidenta Tome Garrigua Masaryka. Pomyslnou tet pku u mladch obsadil uitel nrod Jan Amos Komensk. Jedinou enou mezi nejvtmi se stala Boena Nmcov.

Projektu, kdy si stedokolci mohli uspodat svoje vlastn volby nejvt osobnosti ech, Moravy a Slezska, se zastnilo vce ne 8000 stedokolk ze tyiceti kol.

Volby mohly mt jakoukoliv podobu. Na estncti kolch se studenti se svmi pedagogy rozhodli uspodat volby dvoukolov. Nespokojili se s pouhm hlasovnm pomoc anketnch lstk, ale pustili se do souboj, tzn. obhajovn osobnost umstnch na prvnch deseti mstech prvnho kola. Vybran skupinky student pipravily prezentace, v mnohch ppadech obohacen i o videoukzky a fotografie, ktermi se snaily zskat pihlejc auditorium na stranu sv osobnosti. Ve zleelo na jejich komunikanch dovednostech.

Nap. na gymnziu v Mikulov se podailo tmu hjcmu Boenu Nmcovou pesvdit ostatn o jej dleitosti takovm zpsobem, e se z pvodn ptho msta vyplhala na msto prvn a stala se tak na jejich kole Nejvt ekou. Autorka Babiky je nakonec tak jedinou enou, kterou stedokolci mezi sv TOP osobnosti zvolili. Obsadila spolu s Janem Jnskm, Janem Husem a Janem Werichem tvrtou pku na ebku Nejvtch ech. Na gymnziu a SO ve Frdku-Mstku si volby obohatili jet o pknou aprlovou akci - 1. dubna mohli studenti pijt do koly obleeni za jednu z nejvtch postav eskch djin. Vbr osobnosti zleel na nich.

Na adresu T pily i destky esej zamlejcch se nejen nad samotnm projektem, ale hodnotc i jednotliv historick postavy a jejich pnos nrodu. Velmi astm tmatem prac byl Jan Amos Komensk, i Tom Garrigue Masaryk. Nejzajmavj prce najdete na www.nejvetsicech.cz
Vybran studenti se ji zastnili naten nominanho veera Nejvtho echa, pro dal vylosovan jsou pipraveny upomnkov pedmty projektu a exkurze do esk televize. A finlov poad uke, zda se nzory mladch shodnou se zbytkem populace.


Vsledky voleb na stednch kolch:

1. Karel IV.
2. Tom Garrigue Masaryk
3. Jan Amos Komensk
4. Boena Nmcov, Jan Werich, Jan Jnsk, Jan Hus


Martin Krafl, Tiskov mluv T


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2186