Mstsk soud v Praze opt zruil rozhodnut RRTV
Autor: PR Press TV Prima, email: Pidan: 20.04.2005

Mstsk soud v Praze vera opt svm rozhodnutm zruil pro nezkonnost rozhodnut RRTV, tentokrte rozhodnut, kterm RRTV dne 2. prosince 2004 rozhodla o odebrn 14 kmitot, jejich prostednictvm je FTV Prima oprvnna vyslat. Soud vyhovl nmitkm FTV Prima, kter namtala, e povauje rozhodnut RRTV za nezkonn, nebo RRTV j chtla odejmout kmitoty bez toho, e by byly splnny zkonn podmnky, kter odejmut kmitot umouj. Vc se tak vrac RRTV k dalmu zen.

RRTV ve svm rozhodnut uvedla, e o odejmut kmitot rozhodla na zklad naeho souhlasu. K tomu vak musm uvst, e nejene RRTV takov souhlas od FTV Prima nemla, ale ani nezkoumala vechny okolnosti, kter ped vydnm uvedenho rozhodnut zkoumat m. Navc nm uloila povinnost vrtit listy technickch parametr, akoli nem pravomoc takovouto povinnost uloit. Proto jsme se i v tomto ppad rozhodli brnit soudn cestou. Jde v letonm roce u o druh soudn spor, v nm nae spolenost uspla a doshla toho, e nezkonn rozhodnut RRTV byla zruena. Vm, e i na zklad toho bude RRTV pelivji vit sv rozhodnut a tato vydvat v souladu s podmnkami vyslacho zkona, protoe nen v nim zjmu, tedy ani v zjmu FTV Prima, aby se svch zkonem zaruench prv musela domhat a soudn cestou. I pesto, e jsme doposud nuceni tuto monost vyuvat jako posledn zpsob, jak se nkterm rozhodnutm RRTV brnit, vme, e veden RRTV se ze soudem vytknutch pochyben pou a zane plnit sv povinnosti vi provozovatelm v souladu se zkonem k Martin Dvok, generln editel Prima TV.

RRTV svm rozhodnutm z 2. prosince 2004 chtla FTV Prima odejmout tyto kanly: Jaromice, Bohuslavice u Zlna, Bezov u Uherskho Hradit, Drahany, Holeov, Husinec, Kamenice, Kolov, Lelekovice, Nesovice, Nov Hamry, Plasy, Stonaov, sobrno.


V Praze 20. dubna 2005, Jana Malkov, tiskov mluv Prima TV, FTV Prima, spol. s r.o.


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2187