Spor o televizn divky ve Vlaimi uvzl zatm na mrtvm bod
Autor: K.Chlumec, Beneovsk denk, email: Pidan: 21.04.2005


Msto vypovdlo smlouvu vlastnkovi kabelovch televiznch rozvod. Zda se dokaj divci pipojen na kabelovou televizi novho vlastnka nen dosud jasn. Ppadem se zabv zastupitelstvo i prvnci.


Koncem roku se radnice rozhodla radikln eit situaci kolem kabelov televize a vypovdla smlouvu prask firm F.C.A. Ta vlastn televizn kabelov rozvody (TKR) a dodv signl do vce ne dvancti set domcnost. Dvodem k tomuto kroku bylo podle n mnostv nespokojench uivatel a nedostaten zruky v cenov a programov nabdce. Zstupci msta usoudili, e ani historie provozu kabelov televize lidem pli nenahrvala, mnily se provozovatelsk firmy a nespokojen divci postupn ovovali radji domy vlastnk jednotlivmi antnami.

To nen dobr vizitka msta a navc to odporuje zkonu, protoe pokud majitel domu zajist njemnkovi signl, nesm nikdo na dm antnu instalovat," uvd mstostarosta M Vlaimi Karel Kroupa s tm, e to jednotliv vlastnci dom vzhledem k situaci zatm toleruj. S dvody vpovdi smlouvy nesouhlas veden F.C.A. a kon radnice zpochybuje. Udv, e vdy reagovali vstcn a vas a nen dvod k rozarovn uivatel TKR.

Souasn stav se d pojmenovat patovou situac. Jednali jsme s vedenm msta o jejich projetu a rozhodnut zatm nepadlo. Mezitm jsme udlali vstcn kroky k vylepen programov nabdky," informoval editel pro vnj vztahy firmy F.C.A Josef Vesel s tm, e podle nho neplatnou vpov pedali prvnkm.

Odstranili jsme nedostatky v kvalit signlu, investovali jsme do hvzdicovch rozvod a odpovdme za penze zahraninho investora," dodv Josef Vesel s tm, e se sna udlat ve pro spokojenost uivatel kabelov televize. Podle nho je vdy lep se dohodnout ne znovu investovat. Vlaimsk radnice vak hodl vypsat vbrov zen a sehnat investora tak, aby to msto stlo co nejmn penz.

V thle chvli je cel zleitost u prvnka. Kabelovou televiz se zabvalo zastupitelstvo, kter eenm povilo mstostarostu," k starosta Vlaimi Ludk Jenita s tm, dosavadn vlastnk je sice te vstcn, ale negativn roli sehrla historie jeho inkovn ve mst.

Pro ns by bylo lep, kdybychom byli vlastnky, je jenom otzkou, zda to stoj za to," podotkl Ludk Jenita. Jednn ohledn kabelov televize rozhodn neskonila a bude se jimi dle zabvat zastupitelstvo.

Jde tak o to, aby uivatel TKR mohli prostednictvm rozvod telefonovat a mt rychl a levn pstup na internet," pipomn mstostarosta Karel Kroupa. Podle veden F.C.A. to nen technick problm.

Nov cenov analzy ukazuj, e sta mn ne stovka zjemc ve mst," k Josef Vesel, e je pro takov krok mt odpovdajc prvn jistotu. A co si o tom mysl uivatel? Co ten internet, kdy u to bude? Tak j se teda hlsm a chci surfovat. Doke mi nkdo ct jestli to u letos opravdu bude," zajm se na fru mstskho webu astnk s pezdvkou Limp.


Zdroj: Karel Chlumec, Beneovsk denk, 18.4.2005


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2188