Semin Rady esk televize o prezentaci kultury a umn v T
Autor: PR Press T, email: Pidan: 21.04.2005

Ve stedu 20. dubna 2005 uspodala Rada T odborn semin na tma Kultura a umn v esk televizi. Jeho clem bylo nejen informovat leny Rady o programovch plnech a projektech T v tto oblasti, ale tak podrobit dosavadn praxi nezvisl reflexi a zamyslet se nad dalmi monostmi a tendencemi prezentace kulturnch a umleckch tmat v rmci vysln obou program T.

Semine se zastnili zstupci managementu T, odborn pracovnci tvaru programu T a zstupci student umleckch a umnovdnch obor vysokch kol.

Po vstupnch refertech editelky programu T Evy Vrtikov a vedouc tvaru dlouhodob programov strategie a vvoje digitlnho vysln T Aleny Mllerov semin pokraoval formou panelov diskuze na tato tmata: dokumentrn, publicistick a zpravodajsk poady, divadlo a hudebn poady. Ke kadmu panelu byl pednesen jak refert odbornho dramaturga T, tak i oponentura nezvislho odbornka. Po t nsledovala diskuse, do kter se zapojili i lenov Rady T.

Tento semin byl dal z ady expertnch debat na tmata aktuln pro televizn tvorbu, jimi se Rada T sna v tsn spoluprci s managementem T prci tohoto mdia veejn sluby zkvalitnit a prohloubit.

Martin Krafl, Tiskov mluv T


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2190