DVB-T ve panlsku: brzy obnoven zahjen vysln
Autor: Petr Miklk, email: Pidan: 22.04.2005

Tajemnk pro telekomunikace, Francisco Ros, oznmil, e vlda by bhem nsledujcch tdn mla konen perozdlit ti a pl multiplexu (14 televiznch kanl) po platform Quiero. Perozdlen bude provedeno mezi souasn vyslatele -RTVE, Antena 3, Tele 5, Canal Plus, Veo TV a Net TV- i kdy jednoho nebo dva nov vyslatele nelze vylouit.

Vlda se nevzdv jednn se sttem vlastnnou mediln skupinou RTVE ohledn jej lohy v rozvoji DVB-T. RTVE podala vldu o dotaci, aby mohla zahjit vysln se dvma multiplexy. Bez pochyby, jej loha (RTVE) bude velmi dleit", ekl pan Ros.

Vlda vedle toho douf, e v kvtnu t. r. bude konen schvlen nov zkon o DVB-T. Zkon by ml umonit definitivn prosazen DVB-T na trhu a ml by pipravit cestu pro zahjen vysln v platform DVB-T. To by se mlo uskutenit na podzim t. r. s 22 kanly, souasn s vnon prodejn seznou.


Zdroj: David Del Valle, advanced-television, 20.10.2005, voln upraveno a zkrceno


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2191