Druh ada serilu z originln tvorby CARNIVALE na HBO
Autor: PR Press HBO R, email: Pidan: 22.04.2005


Seril CARNIVALE, jen se zaal v USA vyslat v listopadu 2003, se odehrv v letech velk hospodsk krize, kter Spojen stty niiv zashla ve 30. letech. Zjitenou dobu provzej i vjimen prodn katastrofy - obrovsk psen boue, nemilosrdn sucho a epidemie.

Jednou z jeho hlavnch postav je osmnctilet Ben Hawkins (Nick Stahl - John Connor v Termintorovi 3), kter po smrti sv matky utk z domova a pi svm putovn nhodou naraz na skupinu koovnch artist. Pat mezi n dvka, kter um st z tarotovch karet, jej katatonick matka, neobyejn slep mu, vousat ena, siamsk dvojata anebo trpaslk. Se svm lunaparkem kiuj pustiny americkho Stedozpadu a jejich principlem je jaksi nikdy nevidn sla znm jako f.

Ben, v zajet vudyptomn hudby, tance a kouzel, v sob znovu poct dmajc nadpirozen schopnosti: doke odvrtit smrt. Mezitm se sto mil odtud metodistick knz z Kalifornie, bratr Justin Crowe, tak dostv do vru apokalyptickch viz. Chce ale vzt bo vli do vlastnch rukou. Ani jeden z nich netu, e budou v budoucnu hrt velmi vznamnou roli v blcm se dom mezi Dobrem a Zlem Na kter stran ale kdo stoj?


Pot, co dvanctidln seril sklidil nejen ve Spojench sttech, ale i po celm svt mimodn divck spch, bylo natoeno jeho pokraovn. To bude mt premiru 3. kvtna na HBO v Maarsku, esk republice a na Slovensku a 17. kvtna v Rumunsku a Bulharsku.

Ve dvancti novch dlech budeme dle sledovat pou koovnho lunaparku pes poutn oblasti Oklahomy ve 30. letech minulho stolet. Opt se setkme s jednotlivmi postavami vyprvn, mnohdy bizarnmi svm charakterem i zjevem, a poznme, jakou roli ve stle petrvvajcm boji sehrvaj.

Ben Hawkins prov apokalyptickou vizi, v n se odhal, co je doopravdy v szce: jedn se o osud celho svta. Mladk pokrauje v hledn svho otce Henryho Scuddera, jen je klem k objasnn pin jeho utrpen. Mus se vak zrove postavit tv v tv dmonm z vlastn minulosti. Definitivn cl, k nmu smuje tajemn f souboru, je vak stle zahalen temnotou...

Mezitm v bratru Justinovi narstaj sly zla, obti a pokn, vyadovan od jeho nsledovnk a pznivc, se stvaj pkazem dne. Dky uen ze zapovzenho Matouova evangelia se knz dozvd vc o sv pirozen povaze i o dsivch krocch, je na nho jet ekaj vetn odhalen klov lohy, kterou v dramatu hraje cizinec jmnem Henry Scudder. Bratr Justin po nm zan ptrat sm a ob stedn postavy se poslze utkaj v osudovm stetu

Carnivale je strhujc dramatick podvan, kter divky oslov hned v nkolika rovinch, ekla Judit Mindov, programov editelka vysln HBO pro stedn Evropu. Toto vjimen dlo navazuje na tradice pvodn serilov tvorby HBO, kterou byste na jinch televiznch kanlech nali jen st.


Prvn ada serilu zskala krom jinch ocenn i pt Emmy, nejvznamnjch televiznch cen vedle Zlatch glb. Zabodovala pedevm vizuln strnka: ocenna byla vprava, kostmy, paruky a vlasov styling, kamera a design titulk.


Pavlna Fechterov, 2media, PR Press HBO


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2193