100 Nejvtch ech? 5. kvtna na T1!
Autor: PR Press T, email: Pidan: 30.04.2005


Necel tden zbv do vysln poadu Sto nejvtch ech nominan veer, kter odhal vsledky lednov nominan fze projektu Nejvt ech.


Ve tvrtek 5. kvtna ve 20 hodin na T1 uvede Marek Eben, modertor slavnostnho veera a tv celho projektu, televizn divky do vjimen spolenosti stovky osobnost, kter astnci ankety povauj za nejvznamnj v na historii i souasnosti. V ojedinlm poadu, plnm vzcnch host, se tak vedle sebe mohou ocitnout postavy ijc i historick, politici, umlci, svtci i sportovci, tedy kdokoli, kdo ml i m vznamn vliv na dn na naem zem.

Devadest nominovanch na prestin titul Nejvt ech pedstav esk televize v poad od 100. do 11. msta podle potu hlas, kter obdrely. Jmna nejlepch deseti budou uveejnna pouze v abecednm poad a ihned po skonen nominanho veera budou moci divci zat hlasovat prostednictvm telefonu, SMS a internetu prv pro svho favorita z top destky. esk televize nezapomene ani na Jru Cimrmana, kter se v poadu tak dok svho ocenn.

V nsledujcch tdnech pak divkm vce informac o finalistech prozrad destka dokument pednch eskch reisr, v nich prvodci jednotlivch poad vystupuj zrove v roli advokt nominovanch osobnost. Jejich snahou bude pesvdit co nejvce divk o tom, e prv jejich kandidt je ten jedin skuten Nejvt ech.

Kdo z finlov Top 10 nakonec zsk prestin titul Nejvt ech, se dozvme zatkem ervna v pmm penosu na esk televizi.

Dal informace naleznete na www.nejvetsicech.cz.


Martin Krafl, tiskov mluv T


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2213