Johnny vyhral u druh krt
Autor: PR Press TV JOJ, email: Pidan: 02.05.2005


Tanenci sa v druhom pokraovan reality show Milinov tanec predstavili v jedinench tanench muziklovch choreografich nacviench pecilne na tto prleitos.


Neakanch ovci sa dostalo aj dvom modertorom Lenke Hriadeovej a Vladovi Votinrovi, ktor sa zaskveli svojim tanenm umenm a spolu s tanenkmi si v priamom prenose zatancovali vesel tanen choreografiu.

Druhm finalistom, ktor opustil tento tde show Milinov tanec sa stal celkom neakane Jozef Herk/18/. Po tom ako sa na zklade divckeho sms hlasovania ocitol na poslednom mieste spolu s Dobravou kvaridlovou, vetci s naptm oakvali ktor z tanenkov bude musie show opusti tento tde.

O tom v zvere priameho prenosu rozhodol staro nov vaz Jn Meoch, ktor sa poas relcie nachdzal aj na druhom a treom mieste divckeho hlasovania, ale nakoniec mu najvy poet divckych hlasov zabezpeil vazstvo aj v druhom finlovom kole . Po zverenom tanenom dueli dvoch tanenkov, ktor sa umiestnili na poslednch dvoch miestach sa rozhodol zo sae vyradi prve Jozefa.

Budcu sobotu divci bud mc sledova tanen krecie k znmym svetovm videoklipom.

Viac informci o Milinovom tanci, ako aj archv jednotlivch relci njdete aj na www.milionovytanec.sk.


udovt Tth, Riadite pre PR & promotion TV JOJ


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2217