Kabelov programy maj bt zakdovan
Autor: Petr Miklk, email: Pidan: 02.05.2005

Jak informoval ve svm poslednm vydn Financial Times Deutschland a podle sdlen astnk jednn vznamnho nmeckho televiznho kabelovho koncernu Kabel Deutschland (KDG)" a velkch poskytovatel televiznch program RTL" a Pro Sieben Sat.1" - by mly bt dosud voln pstupn (digitln) stanice v kabelov televizi vyslny u jen kdovan.


List napsal: jak astnci jednn strany vyslatel oznmili, KDG poaduje, aby i voln pijmateln programy byly odblokovny a po vloen kdovac karty uivatelem digitlnho set-top-boxu DVB-S. Spolenost KDG sdlila, e trv na kdovn, aby dopadla ern divky. Ve skutenosti jde o vc. Bhem jednn dolo k rozhodnut ve prospch KDG a stanic. Podl digitlnho televiznho vysln bude dle narstat, a tak se spolenost KDG sna o to, aby sluby placen televize uinila bnm jevem v digitln televizi, a sama chce tyto sluby tak nabzet. Proto je pro KDG pnosem, kdy kad divk s digitlnm set-top-boxem mus mt pstupovou kartu.

Vyslajc stanice vak trvaj na nekdovanm televiznm vysln. Podle informac z jednn jsou stanice pipraveny jen za uritch okolnost pistoupit na kdovn. Za tento vstcn krok poaduj ale vce penz od KDG. Kabelov spolenost ji v zsad souhlasila s tm, e stanice se budou podlet na pjmech, kter KDG zsk od divk za kabelov pipojen a programov pakety.

Stanice vak navc daj jet pstup k datm zkaznk. Stanice (podle informac z jednn) hovo o rozdlnm vztahu k finlnmu uivateli". Tento vztah m velk vznam pro kabelovho provozovatele. Kdy kad divk bude mt pstupovou kartu, kabelov provozovatel pak pesn identifikuje kadho divka a me se pokusit zskat divka pro dodatenou nabdku: placen televizn kanly, platbu za jednotliv vydan filmy (PPV), pstup online a pod.

Z podobnch dvod jsou vak tato data cenn i pro stanice. Oba poskytovatel program se njakm zpsobem podl na placench televiznch kanlech a nabdce PPV. Data by jet navc mohli vyut pro spoluprci se zadavateli reklamy. Zastnn pokldaj dohodu za monou. Potme jet v prvnm pololet s uzavenm (dohody)", ekl mluv KDG. Zstupci stanic jsou opatrnj. Avak i oni kaj, e se dohoda piblila. KDG netrpliv tla na sv vlastnky. Oekv se, e nabdka digitln placen televize by mohla pilkat nov investory, co je pro ni velmi nalhav.


Zdroj: Financial Times Deutschland, www.infosat.lu, 28.4.2005, voln upraveno a zkrceno


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2218