Zjem o zpasy esk reprezentace na MS v lednm hokeji
Autor: PR Press T, email: Pidan: 03.05.2005

Z prvnch dvou dn letonho Mistrovstv svta v lednm hokeji ve Vdni pinesla esk televize tyi penosy. Podle oekvn se nejvt pozornosti divk til v poad tet penos, kter zprostedkoval utkn esk reprezentace s celkem vcarska. Po 168 minut ho v nedli 1. kvtna od 16 hodin sledovalo 958 tisc, tj. 11,2 % dosplch a 39 tisc, tzn. 3,4 % dt ve vku 4 a 14 let. Pedstavovalo to 47 z kad stovky dosplch v danou dobu u televizor a 30 z kadho sta dvat chlapc ve spolenosti televize.

Jak to pi vtin sportovnch penos bv, v publiku jednoznan pevaovali mui (sledovanost 16,8 % pi podlu na publiku 62 %) nad enami (sledovanost 6,0 % pi podlu na publiku 29 %). Podle vku nejvt pozornost penos esko vcarskou vyvolal v adch 45-54letch (sledovanost 12,6 % pi podlu na publiku 48 %) a hlavn mezi seniory od 65 let ve (sledovanost 14,6 % pi podlu na publiku 47 %).

Z hlediska dosaenho vzdln nejvt pze zskal penos esko vcarskou u vyuench bez maturity (sledovanost 13,1 % pi podlu na publiku 48 %). Divci s vysokokolskm diplomem zaznamenali sice sledovanost jen 10,2 %, nicmn pipadl jim nejvt 53procentn podl na publiku. Podle velikosti msta bydlit se nejvce zjemc o hokej esko vcarsko rekrutovalo z ad divk ve velkomstech (sledovanost 12,4 % pi podlu na publiku 52 %) a pedevm pak z mst s 5 a 20 tisci obyvateli (sledovanost 13,5 % pi podlu na publiku 47 %).


Martin Krafl, Tiskov mluv T


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2221