spn start tet ady Rane U Zelen sedmy
Autor: PR Press T, email: Pidan: 04.05.2005

Nov pokraovn komedilnho serilu Ran U Zelen sedmy uvtalo na T1 veer v pondl 2. kvtna 2005 celkem 1 562 000, tzn. 18,3 % dosplch a 188 tisc, tj. 16,1 % dt ve vku 4 a 14 let. Dalm radostem i strastem rodiny Kudrnovch dalo pednost ped nabdkou ostatnch stanic v ppad dosplch 38 z kad stovky divk u televizor a v ppad dt dokonce 52 z kad stovky dvat a chlapc ve spolenosti televize.

Nov start tohoto serilu vce pitahoval eny (sledovanost 21,5 % pi podlu na publiku 41 %) ne mue (sledovanost 14,9 % pi podlu na publiku 35 %).

Prvn dl vykzal sledovanost vt ne 20 % ve tech vkovch skupinch - u senior od 65 let ve (23,5 % pi podlu na publiku 35 %), mezi 55-64letmi (sledovanost 20,9 % pi podlu na publiku 36 %) a u starch, tzn. 10-14letch dt; u nich druh nejvt sledovanost 21,4 % znamenala nejvt, 52procentn podl na publiku.

Zmnit je teba i skutenost, e ti vkov skupiny shly po podlu na publiku do 40procentnho psma: 45-54let 41 % pi sledovanosti 19,6 %, 35-44let 42 % pi sledovanosti 19,9 % a 15-24let 44 % pi sledovanosti 12,3 %.

Podle dosaenho vzdln prvn dl pokraovn Rane U Zelen sedmy zaujal nejvce vyuen bez maturity. Z hlediska velikosti msta bydlit prvn dl doshl nejvt pzn v sdlech do 5 tisc obyvatel.

Dal pbhy rodiny Kudrnovch mohou divci sledovat v pondl 9. kvtna od 20 hod. na T1.


Martin Krafl, Tiskov mluv T


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2225