esk rozhlas se otevel veejnosti
Autor: V.Hokov, M.Tborsk, Rozhlas.cz, email: Pidan: 22.05.2005

Budovu eskho rozhlasu v Praze na Vinohradech od sobotnho rna oblhaly stovky lid, kte chtli nahldnout do zkulis rozhlasovho vysln. esk rozhlas toti podal Den otevench dve. Nvtvnci si prohldli nov studiov dm se vemi vyslacmi pracoviti, zrekonstruovanou st historick budovy a mli monost se tak seznmit s nktermi redaktory nebo modertory, kter denn poslouchaj.

eskm rozhlasem od rna korzovaly asi dvacetilenn skupinky nvtvnk. Zjem byl velik a lid, kte navtvili rozhlas poprv, mli adu otzek. Zajmala je technika, odkud kter stanice vysl, ale i jak je to teba s rozhlasovmi poplatky. Nkte si dlali i poznmky. "Protoe jsem u sklerotick, take abych z toho taky nco ml."

Prohldka trvala asi hodinu. "Nvtvnky seznmme nejprve s histori rozhlasovho vysln v esk republice, pot je provzme po vyslacch pracovitch eskho rozhlasu," k Petr Polek z oddlen marketingu.

Nkter nvtvnky pekvapila i nov budova, odkud v souasn dob vyslaj ti celoplon stanice eskho rozhlasu - Radiournl, Praha a Vltava. "Hlavn jsem se zajmala o tu budovu a to je pjemn pekvapen, jak je to vyeen a e vlastn vechny stanice jsou tady na jednom mst."

Monosti nahldnout do "rozhlasov kuchyn" vyuilo asi 1700 lid. Ostatn budou mt anci zase za rok.


Zdroj: Viktorie Hokov, Marika Tborsk, www.rozhlas.cz, 21.5.2005


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2265