Pro T je zejm u nyn kampa s neplatii vdlen
Autor: TK, M, email: Pidan: 22.05.2005

esk televizi se dosud v kampani, ve kter oslovila neplatie koncesionskch poplatk, vrtilo zhruba 18 milion korun dluh. Vrchn editel T Frantiek Lambert ve verej televizn diskusi naznail, e u te je akce pro televizi vdlen. "I kdyby akce te skonila, tak u je pro ns ekonomicky zajmav," uvedl. Kampa ovem dle trv.

esk televize zaslala ped dvma tdny pl milionu dopis lidem, kter na zklad evidence veden spolen s eskou potou povauje za dlunky poplatk. Svj dluh dosud uhradilo zhruba 72.000 z nich. Nklady na kampa televize nevyslila, Lambert vak v poadu uvedl, e nklady se daj spotat soutem vdaj za vytitn dopisu a cenou doporuenho dopisu, co v souasn dob in 17 korun. Jen za potovn tedy televize utratila zhruba 8,5 milionu korun.

O pjmu firmy BSP Lawyer Partners, kter televize dluhy odprodala, se Lambert nezmnil. "My s touto akc zskme dost prostedk a dvme taky databzi (neplati) dohromady," uvedl a dodal, e podobn problmy se ji nebudou opakovat.

Pipustil tak, e zpsob vymhn poplatk mohl pokodit povst veejnoprvn televize. "Samozejm zde k uritm problmm a uritmu stnu na povsti dolo, o tom asi nebudeme polemizovat. Z dlouhodobho hlediska nepochybujeme, e tato akce je sprvn a pinese televizi bohat ovoce," ekl. Lambert a prvnk T Martin Elger nkolikrt zopakovali, e cel kampa na vymhn poplatk mla od zatku adu chyb. Podle Elgera televize podcenila mimo jin i lidsk rozmr cel akce, podle Lamberta mla v dopise uvst obdob, za kter dluhy vznikly. Vrchn editel T rovn zopakoval, e televize vrt penze lidem, kte dn dluh nemli a tud zbyten volali na placenou telefonn linku s tarifem 38 korun za minutu. T ji dve uvedla, e jde zhruba o 0,7 procenta ppad.

Od zatku roku tak b kampa zamen na osoby, kter poplatky neplat vbec. Akce za tyi msce pinesla televizi novch 23.000 pihlench koncesion. Lambert v, e tato kampa za cel rok pinese televizi dalch 20 milion korun.


Zdroj: TK, urm, gcm, esk mdia, (jm), 22.5.2005


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2266