Seznamte se: souprava pro penos IR signlu VT4
Autor: vhr, email: Pidan: 24.07.2003

Mon jste se tak setkali s problmem, jak ovldat pstroje domc elektroniky, kter mte umstn v jin mstnosti i dokonce v jinm pate. Infraerven (IR) signl, vyslan LED diodami ovlada ovldajcch nae elektronick milky sta sotva na nkolik metr pm viditelnosti, a neohne se, ani nepronikne pes sebemen pekky, nato stny anebo stropy i podlahy naich pbytk.

Pokud vak toume sledovat v pohodl lonice film z videa i satelitu, nemusme si k televizi poizovat jet dal zazen do lonice. Nae domc kino, umstn v obvacm pokoji meme ovldat z jakkoliv mstnosti v dom, sta si pouze podit soupravu pro penos infra signlu.

Na naem trhu je k dostn nkolik typ podobnch zazen, licch se designem a provedenm,ale pracujcch na stejnm principu. Vezmu si krabiku dlkovho ovldn (lidov eeno tatranku) s sebou do lonice i na msto, kde budu sledovat televizi (samozejm zapojenou kabelem do domcho rozvodu), namm ovladaem na mal pstroj ve tvaru pyramidky, hranolu, mule, koule apod. a ve vzdlenm audio vizulnm centru se provede povel.

Zn to jednodue a princip je tak jednoduch. Souprava pro penos IR signlu se skld ze dvou st vyslae umstnho tam, kde budeme chtt bt a pijmae, kter je u ovldanch pstroj. Zmkneme tlatko na dlkovm ovldn, to vyle povel sekvenci kdu v psmu infraervenho svtelnho zen. To, jak u jsme uvedli, neprochz zdmi a neohne se, je pouiteln jen na pmou viditelnost a krtkou vzdlenost pouze nkolika metr. IR signl mi vak zachyt vysla z na soupravy. Kd z ovladae se namoduluje na rdiov signl v psmu 70 cm na nkterm z kmitot, kter je podle tzvn. Generlnho povolen mon provozovat bez licence k vysln povel na krtk vzdlenosti, samozejm na homologovanch zazench s atestem zkuebny (nap. CE). Tento radiov signl (nap. na frekvenci 433 MHz) ji projde zdmi, stropy i panely do vzdlenosti cca 30 metr. Po pijmut kdu z dlkovho ovladae jej tedy hned tento vysla odvysl dle. V mstnosti, kde jsou umstn zazen, kter chceme ovldat je pak druh st soupravy pijma. Ten je naladn na stejnou frekvenci jako vysla, tedy nap. na zmiovanch 433 MHz. Je trvale na pjmu a oekv rdiov signl v nm je obsaen kd povelu z dlkovho ovladae. Po pjmu tohoto signlu z nj pslun povel oddl a vyle smrem k poadovanmu zazen opt ve form infraervenho signlu, se kterm si u idla ovldanho pstroje rozum a povel provedou.

Tolik princip, nyn konkrtn k testovan souprav. Na naem trhu jsou rzn sady ve tvaru mul i pyramidek, my jsme pro zmnu testovali zazen s malm podstavcem, na nm je umstn koule. Ovovali jsme funknost sady oznaen jako VT4, obsahujc model 2079T a 2079R. V krabici, ani v nvodech v anglitin a v nmin nebyl nikde uveden vrobce ani zem pvodu. Pedpokldme, e se jedn o nkterou ze zem vchodn Asie, zejm o nu i Jin Koreu. Vrobek vak obsahuje atest FCC i CE0681, proel tedy homologac a neml by bt problm s ppadnm rdiovm ruenm. Souprava se skld ze dvou pstroj vyslae a pijmae a je do n dle pidno idlo, kter se pipoj kablkem k pijmai a plochou se senzorem se pilep u ovldanho zazen. Dojde tak ke stoprocentnmu penosu IR signlu i v tom ppad, e je ovldan zazen schovan nap. ve skni v nbytku i na takovm mst, kam by se jinak IR signl patn i vbec nedostal.

Vysla je tvoen malm podstavcem na nm je koule pro vesmrov pjem IR signlu od dlkovho ovladae. V zadn sti z podstavce vyuhuje sklopn antnka (pendrek) k penosu rdiovho signlu. Vysla je napjen bu sovm naptm 230V anebo je na podstavci konektor pro extern stejnosmrn zdroj 12 V s proudovm odbrem 40 mA. Frekvence testovan sady byla nastaven na 433,92 MHz nebo 418 MHz o RF vstupnm vkonu 2dBm +/- 3dB. Rozmry vyslae jsou 14 x 12 x 8 cm, hmotnost 300 gram.

Pijma pijm stejn frekvence (433,92 MHz nebo 418 MHz) s rovn 85 dBm. Opt je zde pevn pvodn napjec ra pro 230 V anebo konektor pro extern zdroj 12 V s proudovm odbrem 40 mA. Rozmry jsou stejn jako u vyslae, tedy 14 x 12 x 8 cm a hmotnost 300 gram. U pijmae je navc na zadn stn konektor Jack pro pipojen idla IR.

Ob sousti sady maj na podstavci pod koul indiktor LED diodu. Ta se rozblik pi pjmu IR signlu u vyslae anebo pi vysln IR signlu u pijmae a slou jako kontroln indikace toho, e kd je sprvn pijmn i vysln. V balen jsou pidan dva oboustrann samolepc prouky pro pipevnn idla.

Sestavu jsme testovali v cihlovm patrovm rodinnm domku a v bytu v panelkovm dom. Peneli jsme povely dlkovch ovlada audiovisuln techniky rznch znaek. Pouvali jsme ovladae k TV a domcmu kinu Sony, satelitnmu receiveru Humax 5400, Dreambox, Kaon 520UH, Nokia 9800S a Philips 6010 DSX a dalm pstrojm. Podle nvodu k pouit je minimln zaruen vzdlenost penosu signlu a 30 metr, co jsme nikdy nepekroili. Signl proel jak v rodinnm dom tak v panelku bez problm a chyb, odezva byla okamit. Ani jednou nedolo k vpadku v penosu povelu.

Kladn meme hodnotit tvar pijmanho a vyslacho idla - podle manulu okna (window) ve tvaru koule, take se pijm i vysl skuten vesmrov. Zaujalo ns tak dizajnov velmi pkn a peliv proveden z tmav uml hmoty s lesklmi koulemi. Pouit sovho napjen 220 V nm uet vdaje za pravideln doplovn bateriemi, na druhou stranu ji nememe tuto sadu pouvat k ovldn akumultory napjench spotebi na chalup bez elektrickho proudu. Tedy pokud nebudeme extern napjet i tuto sadu. Ale pedpokldme, e v takovm spartnskm dom asi zejm nebudeme mt ani satelitn pijma. No a zvren vtka pat k chybjcmu eskmu nvodu, domnvme se vak, e pokud se bude tato sestava u ns prodvat, zabezpe prodejce (podle litery zkona je to dokonce jeho povinnost) peklad do etiny i sloventiny. Jedn se ale o uivatelsky velmi jednoduch zazen, take jsme pi testu nvod ani nepotebovali.

Zvr jedn se o velmi dobe fungujc zazen, kter nm me zpjemnit pouvn na domc spotebn elektroniky a umon ovldat tuto techniku i z jinch mst naeho bytu. Koncovou prodejn cenu za sadu pedpokldme nkde mezi 1600 a 2000 K, jedn se tedy o dostupn zazen s dobrm uivatelskm komfortem.


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=617