Slovensk rozhlas pt rok propust 100 zamstnanc
20.11.2003 zdroj: TASR
Slovensk rozhlas (SRo), kter je prv v polovin plnovanho letonho proputn 120 zamstnanc, bude muset v prvnm tvrtlet ptho roku v rmci racionalizanch opaten propustit dalch sto zamstnanc. "Stav 950 zamstnanc, kter plnujeme doshnout k 31. beznu 2004, povauji za konen, dal propoutn by u nebyla racionalizace, ale destrukce," tvrd stedn editel SRo Jaroslav Reznk. Ten dodal, e odstupn pro zamstnance tvo podle kolektivn smlouvy troj a tynsobek msnho platu. Od hromadnho propoutn, kter v SRo zaalo 1. z, veden rozhlasu oekv sporu 18 milin bhem prvnch 9 msc roku 2004.

tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=shortnews#=274