Luhaovick ad informuje na satelitn frekvenci
21.11.2003 zdroj: P.Miklk
Obyvatel Luhaovic jsou o dn ve mst informovni tak specilnm televiznm kanlem, kter mohou pijmat pes bn satelit. Modern zpsob informovn svch oban praktikuje luhaovick mstsk ad. O dn ve mst se toti lid mohou dozvdt tak ze specilnho televiznho kanlu. Televizn vysln je po zem msta peneno mikrovlnnm systmem enm vzduchem, uvedl tajemnk mstskho adu Michael Jahoda. Obyvatel Luhaovic podle nj potebuj pouze bn satelitn komplet, kter pijde zhruba na ti tisce korun. Pijmat informace z tohoto kanlu me kvli technickm podmnkm pitom ptadevadest procent oban Luhaovic, kolem pti set rodin tuto monost ji vyuv. Zzen specilnho informanho kanlu se zpravodajstvm tkajcm se msta a okol financoval mstsk ad. Nklady doshly t milion korun.

Zdroj: (mok), Zlnsk noviny, ro. XIV, . 266, s. 10, 13. 11. 2003

tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=shortnews#=275