V R vznikl prvn film pro mobiln telefony
07.06.2004 zdroj: TK, M&M
V esk republice vznikl prvn film pro mobiln telefony. Animovan snmek s nzvem Dotrov m 3,5 minuty a na displejch mobil by se mohl objevit ji tento msc. Vyplv to z tiskov zprvy Vy odborn koly filmov ve Zln. V zahrani se filmy na mobilech podle odbornk stvaj bnou zleitost. Autorem humornho pbhu o souboji neka a Komra je zlnsk student Dan ern, kter jej vytvoil jako svj absolventsk film. Mobilnch telefon, kter dok pehrvat video, je podle editele technologick spolenosti GOOGGI Karla Holuba stle vce a v zahrani jsou velmi oblben. "V esku je vak vytvoen pvodnho filmu pmo pro mobiln telefon naprostou novinkou," ekl.

Film bude mon zskat na portlu www.videozona.cz. Jeho filmov premira se bude konat na zlnskm Mezinrodnm festivalu film pro dti a mlde. Obrzky z filmu se ji objevily na serveru www.komiks.cz a firma GOOGGI je pot zaala nabzet jako tapety na mobiln telefony. Fotografie i video na mobilu si v souasnosti me prohlet vce ne 700 000 ech, co je desetkrt vce ne ped rokem. V R je nyn kolem 9,9 milionu mobilnch telefon. Na sto ech tak pipad kolem 97 pstroj.

tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=shortnews#=572