satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV download Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Nedle 03.04.2005 - 23:43:05 online 3 lid pihlen Nastav barvu:

Stanice

Markza

skromn komern, plnoformtov televzia, vysiela 18-20 hodn denne

- na zem Slovenskej republiky z terestrickch vysielaov (PAL, stereo, dual) - na okruhu tzv. 1. multiregionlnej siete

- v kblovch rozvodoch

- v digitlnom pakete SlovakLink na satelite Eurobird 1 (MPEG-2)

vysielac jazyk: slovenina

teletext M-text, stereo zvuk, archiv niektorch vysielanch programov na internete

e-mail:
internet: http://tv.markiza.sk

adresa: Bratislavska 1/a, P.O.Box 7, 840 08 Bratislava 48 - Zhorsk Bystrica
telefn: 02/6827 4111 / 4129
fax: 02/6595 6824 / 6806

Rada SR pre Rozhlasov a telvzne vysielanie udelila 7. augusta 1995 spolonosti Markza - Slovakia, s.r.o licenciu na vysielanie v treom televznom okruhu. Licencia vstpila do platnosti 13. septembra 1995.

Markza - Slovakia zaloila spolu s americkou spolonosou Central European Media Enterprises/CME/ Slovensk televznu spolonos, s.r.o, ktor 31.8. 1996 o 19.00 otvorila vysielanie svojej novej televznej stanice - TV Markza.V Slovenskej televznej spolonosti vlastn Markza - Slovakia 51% a CME 49% obchodnho podielu.

K prvmu du vysielania mohlo signl TV Markza zachyti 60% obyvateov Slovenska.


12.11.2003 tvCentrum


Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!