satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Pondl 21.02.2005 - 22:12:12 online 5 lid pihlen Nastav barvu:

Stanice

MTT - Mestsk televzia Trnava

obrazov vysielanie, videotext, vysiela 24 hodn nepretrite

rozsah obrazovho vysielania za tde: 7 hodn
rozsah textovch informci za tde: 24 hodn nepretrite

- terestrilne vysielanie s oblasou pokrytia: Trnava + 30 obc (v dosahu 15 km)

- v kblovom rozvode v meste Trnava

vysielac jazyk: slovenina

e-mail:
internet: http://www.mtt.sk

adresa: Mestsk televzia Trnava, s.r.o., Hlavn 1, 917 01 Trnava
telefn: 033/5511 550
fax: 033/5516 650


12.11.2003 tvCentrum


Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!