satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
ter 22.02.2005 - 11:48:32 online 3 lid pihlen Nastav barvu:

Stanice

RTV - Bansk Bystrica

obrazov vysielanie, teletext, vysiela 24 hodn denne

- terestrilne vysielanie s oblasou pokrytia: Bansk Bystrica, Zvolen, Slia a okolit obce

vysielac jazyk: slovenina

e-mail:

adresa: RTS s.r.o., Pod Zmkom 29, 97613 Slovensk upa
telefn: 048/4151 842
fax: 048/4151 842


12.11.2003 tvCentrum


Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!