satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Steda 20.10.2004 - 07:03:46 online 5 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
32%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
12%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 299 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden, Galaxie-sport, TV Hradec Krlov a TV Praha na 43. tden a Eurosport na 43.-44. tden.

26/09 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNN Int., Discovery, MTV Europe a Private Gold na msc jen, Hallmark na 41.-44. tden, Eurosport, Galaxie-sport a TV Praha na 41.-42. tden.

11/09 - TV ke staen: Program: Cartoon, Reality, Romantica a TCM na msc jen.

04/09 - TV ke staen: Program: AXN, HBO, HBO Guide, Premiry HBO, HBO2, HBO2 Guide, Synopse HBO2, Private Blue Europe a Spektrum na msc jen.
lnky aktuln rok - 2002 - 2001

04/03
Lid si astji kupuj televize v hypermarketech
Akoli se televizory Tesla v R u nevyrbj, znaka si stle udruje prvenstv jako nejznmj. Druhou nejznmj znakou je japonsk Sony, hned za nm se umstil evropsk Philips.

04/03
Nova odmtla kroky eleznho, kter tvrd, e ji z 60 % vlastn
Televize Nova odmt kroky Vl.eleznho, kter tvrd, e televizi z 60 % vlastn. elezn do televize poslal dopisy, v nich oznmil, e odvolv nynj jednatele vlastnka licence televize, firmy CET 21, a jmenuje nov. Za majoritnho majitele CET 21 se nyn povauje skupina PPF.

04/03
Ministi EU se neshodli na pravidlech peshraninho vysln
Evropt ministi se zatm nedohodli na pravidlech, podle nich by se mlo dit vysln z jedn zem uren pro posluchae i divky v jin zemi EU. Evropsk komise je proti nvrhu Irska a dalch stt, aby takov vysln bylo regulovno ze dvou mst.

03/03
Skonila porada ministr EU o televizi
Poet televiznch stanic v Evropsk unii se za posledn desetilet zvil desetinsobn, nyn v tto oblasti vysl 1100 televiznch stanic. Podle zprvy Peshranin televize v EU bylo v roce 1990 v EU 103 televiznch stanic. Nyn vysl jen do zem mimo sv sdlo 200 stanic.

03/03
T SR priniesol v roku 2003 do ttneho rozpotu takmer 330,24 mil. Sk
T SR splnil plnovan prjem na takmer 133% a pokrauje vo vynikajcich hospodrskych vsledkoch z minulch rokov. Najv podiel na prjme radu predstavovali hrady vo vke 269,7 mil. Sk spojen so sprvou frekvennho spektra.

03/03
elezn pevd Novu na neznmou firmu
Vladimr elezn u hraje ve svm sporu o Novu vabank. Svd o tom jeho posledn krok: bval editel hodl pevst svj dajn edestiprocentn podl ve spolenosti CET 21, drc licenci k Nov, na zcela neznmou akciovou spolenost Astrapia.

03/03
Leton nejsledovanj dokument: Stalin
Po ti pondln veery od 16.2. do 1.3.2004 vyslala T tdln nmeck dokumentrn cyklus se strunm, nicmn ve kajcm nzvem STALIN. Stalina preferovalo ped ostatn televizn nabdkou v prmru 16 z kad stovky dosplch, kte byli v danou dobu ptomn u obrazovek.

03/03
esk televize neuvauje o bankovnm vru
esk televize neoslovila k dnenmu dni dnou banku s dost o pjku, jak vyplv z lnku ze verej Mlad fronty Dnes.

02/03
Poslouchejte rdio. Doivotn, rad Kajnek
Ji Kajnek, pravomocn odsouzen dvojnsobn vrah, zaal vydlvat velk penze. A to ani neopustil zdi valdick vznice. V nedli se po cel republice objevila reklama na rdio Kiss s jeho tv. Na uch m sluchtka a nad hlavou npis \"Rdio na doivot\".

02/03
elezn stupuje tlak na PPF
Vladimr elezn znovu zan vystupovat jako neomezen pn televize Nova. Nasvduj tomu dopisy, kter koncem minulho tdne zaslal do barrandovskho sdla Novy. Toto jednn nevyvd z mry finann skupinu PPF, kter tvrd: Nova pat nm.Poet dostupnch lnk: 1122
zobrazuj se: 571 ... 580
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 > >>

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!