satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Nedle 28.11.2004 - 10:40:19 online 4 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
7%
satelitu
27%
Hlasovalo 400 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
DVB-T v rnsko-mohansk oblasti vera
Chorvatsk vysla Zadar 1134 kHz mimo provoz vera
T partnerem festivalu Zln 2005 vera
Sasko: zahjilo Apollo Radio
Rakuan si brzy nalad jihoeskou televizi GIMI
Konvergence nebude
Karneval m 10 tisc pedplatitel vysokorychlostnho internetu
TV NOVA odprodala svj podl ve slovensk televizi JOJ
Rada a veden T jednaly v Brn o programu a digitalizaci vysln esk televize
Zahraninmu vysielaniu Slovenskho rozhlasu hroz vypnutie

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

23/11 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Europe, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc prosinec.

22/11 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNNI, Discovery, Reality, Romantica a TCM na msc prosinec, Hallmark na 50.-53. tden, Galaxie-sport na 49.-50. tden, Eurosport na 49.-51. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 49. tden. Nov programov stuktra TA3.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad.
Rubrika: Stanice a vyslae
Ministi EU se neshodli na pravidlech peshraninho vysln
Autor: TK a M&M, e-mail: Pidan: 04.03.2004Evropt ministi se zatm nedohodli na pravidlech, podle nich by se mlo dit vysln z jedn zem uren pro posluchae v jin zemi EU. Evropsk komise je proti nvrhu Irska a dalch stt, aby takov vysln bylo regulovno ze dvou mst.


esk ministr kultury Pavel Dostl ekl, e vedle tohoto tmatu se chce na porad ministr EU a kandidtskch zem v Dublinu vnovat dalmu aspektu spolen evropsk legislativy - kvtm na evropskou televizn filmovou produkci. "My jsme v situaci, kdy jsme se ve svm zkon zavzali dodrovat evropsk kvty. To znamen jist poet evropskch dl odvyslat v naich televizch, a veejnoprvn televizi nebo privtnch, ale nastala otzka, jak zajistit kvalitn vrobu tchto dl," vysvtlil.

Ministr ekl, e chpe nutnost kvt na evropskou produkci, ale nechce podporovat administrativn metody, kter by se zamily jen na pvod dla, a nikoli na jeho kvalitu. "Pak by se stejn na n nikdo nedval," ekl o situaci, kdy by se vyslaly sice evropsk, ale mlo zajmav poady.

Pokud jde o vysln pes hranice, pedsednick zem Irsko pat k tm, kter se domnvaj, e vysln z jedn zem uren vlun pro posluchae v jin zemi by mlo podlhat tak legislativ clov zem. Jde mu hlavn o obsah reklamy, protoe Irsko chce nyn vrazn zpsnit reim pro tabkovou reklamu a reklamu alkoholu. Pokud by mohlo regulovat jen irsk stanice, dotkla by se nov pravidla podle ministra Dermota Aherna jen poloviny divk, protoe do Irska vyslaj intenzivn i britsk televize.

Komisaka Viviane Redingov ovem ekla, e Irskem navrhovan postup nen mon, protoe je proti zakldac smlouv EU. V n byl vytvoen jednotn trh a pijata zsada, e za regulaci odpovd vdy zem pvodu.

Ministr Dostl ekl, e debata m dopad i na eskou republiku a okol - jde napklad o vysln eskch televiz zamen na Slovensko. "Evropt ministi se tady rozdlili na dv skupiny," popsal situaci na jednn a ekl, e sm zastv liberlnj stanovisko vychzejc z principu regulace na stran zem pvodu. I podle irskho ministra debata bude pokraovat jet i po skonen irskho pedsednictv.

Ministi mli 2. bezna tak monost poprv vyslechnout nzor komise po rozshlch konzultacch ohledn direktivy "televize bez hranic" z roku 1989, kter upravuje zkladn principy audiovizuln politiky EU. Komisaka Redingov ekla, e komise dostala 150 pipomnek o 1400 stranch nejen od stt, ale tak od profesionl a organizac psobcch v oboru.

Podle jejch slov panuje souhlas, e direktiva je nutn a e odpovd potebm. Komise se zatm nedomnv, e by ji bylo poteba mnit, ale chce zpesnit i zvazn vyloit nkter pase zejmna s ohledem na novou techniku, kter se vyvj rychleji, ne pslun normy. Ministi i komise se shodli, e je nutn tak zven ochrana mladistvch ped televiznm sexem a nsilm, ale napklad i v potaovch hrch.

Irsk Dermot Ahern si pochvaloval tak pravidla EU o zajitn zpravodajstv z vznamnch udlost, kter Irsko podle jeho slov umlo dobe vyut. Jde o princip, e je mono vyslat audiovizuln zpravodajstv i z akc, na n si urit spolenost koup vhradn prva.


Zdroj: TK, M&M, 3.3.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
04/03 Nova odmtla kroky eleznho, kter tvrd, e ji z 60 % vlastn
03/03 Skonila porada ministr EU o televizi
03/03 T SR priniesol v roku 2003 do ttneho rozpotu takmer 330,24 mil. Sk
03/03 elezn pevd Novu na neznmou firmu
03/03 esk televize neuvauje o bankovnm vru

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!