satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Steda 24.11.2004 - 06:21:16 online 2 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
7%
satelitu
27%
Hlasovalo 387 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Oficiln vsledky 11. hudebnch cen MTV Europe Music Awards vera
ra videorekordr se bl ke konci vera
Adventn koncerty v esk televizi vera
Modertori spravodajstva TV JOJ zmenia imid vera
47.tden (15.- 21.11.) byl pro televizi Prima rekordn vera
Reakce Galaxie sport k uveejnnmu Stanovisku T k vysln penos hokejov Tip sport extraligy
Host poadu Otzky Vclava Moravce 21. listopadu 2004
"Andl v Americe" startuj na HBO
Stanovisko T k vysln Tipsport extraligy lednho hokeje
Internetov televzia TVin spustila svoje skobn vysielanie

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

23/11 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Europe, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc prosinec.

22/11 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNNI, Discovery, Reality, Romantica a TCM na msc prosinec, Hallmark na 50.-51. tden, Galaxie-sport na 49.-50. tden, Eurosport na 49.-51. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 49. tden. Nov programov stuktra TA3.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad.
Rubrika: Program
STV navrhuje vyleni prostriedky na pvodn tvorbu
Autor: STV, Strategie-on line, e-mail: Pidan: 28.01.2004

stredn riadite STV Richard Rybnek sa listom obrtil na ministra kultry SR Rudolfa Chmela s nvrhom, aby finann prostriedky vo vke 97,585 mil Sk, ktor boli v ttnom rozpote vylenen pre MK SR ako ben transfer pre Slovensk rozhlas a Slovensk televziu boli elovo pouit na podporu pvodnej rozhlasovej a televznej tvorby.


Stratgie o tom informoval Branislav Zahradnk, len manamentu STV zodpovedn za komunikciu. Zkon o ttnom rozpote poda jeho slov neuruje pravidl ani spsob vyuitia uvedench prostriedkov a toto rozhodnutie je v kompetencii Ministerstva kultry SR. My navrhujeme, aby sa tieto prostriedky nepouili na krytie prevdzkovch nkladov verejnoprvnych mdi, ale na konkrtne programy, na vrobu audiovizulnej hranej, dokumentrnej a animovanej pvodnej tvorby, povedal Zahradnk, priom dodal, e vber konkrtnych nmetov a scenrov by mal by v sinnosti s Ministerstvom kultry SR tak, aby vyhovoval programovm zmerom STV.

stredn riadite STV odpora, aby sa prostriedky rozdelili pre Slovensk rozuhlas a Slovensk televziu v pomere 1:2, o by znamenalo 32.53 mil. pre SRo a 65.055 mil. pre STV. V ase objektvneho nedostatku financi, ktor je mon vyui na podporu kultry a zvlášť pvodnej tvorby je toto vhodn prleitos aspo iastone pokry deficit v tejto oblasti, uzavrel Zahradnk. STV oakva, e MK SR, ktor v minulom roku presadzovalo v zkone o STV ustanovenia o podpore pvodnej tvorby vyuije tto monos elovo viaza prostriedky schvlen v ttnom rozpote pre STV prve na podporu domcej tvorby.


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
28/01 Povanos SRo kles. o alej?
28/01 V STV prebieha revolcia, v SRo evolcia
27/01 Slovensk televize se dohodly na mich sledovanosti
26/01 Odovzdvanie cien Oscar za rok 2003 exkluzvne na HBO
25/01 TNS SK u m vybran astnky peoplemetrovho men

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!