satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Steda 24.11.2004 - 05:03:52 online 2 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
7%
satelitu
27%
Hlasovalo 387 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Oficiln vsledky 11. hudebnch cen MTV Europe Music Awards vera
ra videorekordr se bl ke konci vera
Adventn koncerty v esk televizi vera
Modertori spravodajstva TV JOJ zmenia imid vera
47.tden (15.- 21.11.) byl pro televizi Prima rekordn vera
Reakce Galaxie sport k uveejnnmu Stanovisku T k vysln penos hokejov Tip sport extraligy
Host poadu Otzky Vclava Moravce 21. listopadu 2004
"Andl v Americe" startuj na HBO
Stanovisko T k vysln Tipsport extraligy lednho hokeje
Internetov televzia TVin spustila svoje skobn vysielanie

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

23/11 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Europe, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc prosinec.

22/11 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNNI, Discovery, Reality, Romantica a TCM na msc prosinec, Hallmark na 50.-51. tden, Galaxie-sport na 49.-50. tden, Eurosport na 49.-51. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 49. tden. Nov programov stuktra TA3.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad.
Rubrika: Stanice a vyslae
elezn tvrd vyjednv o Novu
Autor: J.dlo, M.Prak, MF Dnes, e-mail: Pidan: 30.01.2004

Kdyby tenhle pbh vyslala Nova, nemohla by zvolit vhodnj titul ne "elezn vrac der". Devt msc pot, co byl potupn na hodinu odvoln ze sv editelsk funkce, je Vladimr elezn zptky: s rozhodnutm soudu (by zatm nepravomocnm), e je to znovu on, kdo majetkov ovld televizi Nova, a e PPF nemla loni v kvtnu dn prvo odvolat jej z funkce. PPF jej mus brt velmi vn. elezn to v a chov se podle toho.


PPF: Je s nm tk e

V posledn dob se vznamn zvila frekvence schzek eleznho, kter navenek novou situaci nekomentuje, s pedstaviteli PPF. Vzhledem k citlivosti cel vci vak nejsou zasvcen ochotni hovoit o jednnch pod svm jmnem. "elezn se te tv jako absolutn krl," k zdroj blzk veden PPF. "Vbec nechpe, e je n velk dlunk, kter jen shodou nhod nen pln pes palubu." Situace toti nen ani pro eleznho pln ideln. PPF za nj v z 2002 zaplatila jeho soukrom miliardov dluh firm CME Ronalda Laudera. elezn te vznamnou st tto sumy fakticky dlu PPF. A podle lid obeznmench se souasnou situac by se prv tohoto dluhu elezn rd zbavil - a vmnou by mohl PPF nabdnout svch 60 procent v CET 21. "Tu, e u se do Novy zptky nedostane, ale sna se zskat, co jde," k ji citovan zdroj z PPF.


Jak zastavit eleznho?

Finannci z PPF by mohli na eleznho tlait silou: kdyby chtli svou pohledvku splatit hned, elezn by na to zejm neml. Jene PPF se boj, e by to pro Novu znamenalo jen dal otes a krizi. PPF se chce odvolat proti rozhodnut, kter eleznmu vrtilo 60 procent. Vsledek takovho kroku je vak velmi nejist a nkte prvnci, kte prvn rozsudek vidli, tvrd, e odvolac soud nebude mt u pli prostoru, aby vsledek zvrtil. A pak by se mohlo stt, e elezn bude mt svch edest procent definitivn potvrzeno. To by znamenalo pro finannky z PPF opravdov problm. Teoreticky je toti mon, e by elezn postupoval tak, jak to ji v roce 1999 udlal. Sehnal by novho investora, kter by zaplatil vechny jeho dluhy vi PPF a dal penze na rozjezd "nov Novy", u tet v poad. "Jene i sm elezn zejm u v, e nkoho takovho najde tko," k jeho dlouholet spolupracovnk.

***

Nejdleitj udlosti kolem Novy za posledn dva roky

Kvten 2002

Soud v exekuci zabavuje 60procentn podl Vladimra eleznho v CET 21. Hodnota je stanovena na 262 milion korun. Dvodem exekuce je eleznho miliardov dluh vi nkdejm partnerm ze spolenosti CME Ronalda Laudera.


erven 2002

PPF vstupuje do CET 21 za 380 milion kupuje spolenost Vilja, v n sv podly v CET 21 (zhruba 24 %) sdruili zakladatel Novy Fedor Gl, Peter Hunk a Vlastimil Venclk.


Z 2002

PPF vyrovnv miliardov dluh, kter ml elezn u bvalch americkch investor - fakticky tak miz dvod exekuce.


Duben 2003

Soud zastavuje exekuci eleznho majetku.


Kvten 2003

elezn je novmi majiteli odvoln z funkce generlnho editele Novy.


Prosinec 2003

Mstsk soud rozhoduje, e eleznmu nikdy nepestalo patit 60 procent v CET 21. Jeho rozsudek, kter jet nen pravomovn, by navc znamenal, e elezn nebyl nikdy odvoln ze sv funkce. Soud navc odmt do rejstku zapsat firmu Vilja, pes ni dr PPF podl v Nov, jako spolumajitele CET 21.

VRAC SE. Spolenost PPF, kter ovld televizi Nova, m neekan pote s bvalm fem stanice Vladimrem eleznm. Soud toti rozhodl, e eleznmu pat 60 procent akci v CET 21. Jeho rozsudek mimo jin znamen, e elezn je stle fem Novy.


Zdroj: Jindich dlo, Marek Prak, MF Dnes, 29.1.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
29/01 Komern TV ve stedn Evrop
29/01 Rybnkova poiadavka na financie od MK SR je neprijaten
29/01 T spo a propout, v krizi ale nen
28/01 T spoj obchodn sek s komunikac
28/01 Ro 6 od nora zmn frekvenci i as vysln

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!