satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Steda 24.11.2004 - 21:48:18 online 5 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
7%
satelitu
27%
Hlasovalo 391 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Oficiln vsledky 11. hudebnch cen MTV Europe Music Awards vera
ra videorekordr se bl ke konci vera
Adventn koncerty v esk televizi vera
Modertori spravodajstva TV JOJ zmenia imid vera
47.tden (15.- 21.11.) byl pro televizi Prima rekordn vera
Reakce Galaxie sport k uveejnnmu Stanovisku T k vysln penos hokejov Tip sport extraligy
Host poadu Otzky Vclava Moravce 21. listopadu 2004
"Andl v Americe" startuj na HBO
Stanovisko T k vysln Tipsport extraligy lednho hokeje
Internetov televzia TVin spustila svoje skobn vysielanie

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

23/11 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Europe, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc prosinec.

22/11 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNNI, Discovery, Reality, Romantica a TCM na msc prosinec, Hallmark na 50.-52. tden, Galaxie-sport na 49.-50. tden, Eurosport na 49.-51. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 49. tden. Nov programov stuktra TA3.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad.
Rubrika: Stanice a vyslae
Internetov Voln televize ano i ne?
Autor: J.Kune, iv.cz, e-mail: Pidan: 02.02.2004

S pomrn zajmavou zprvou, kterou ale zstala mimo zjem vtiny mdi, pila tento tden spolenost Czech On Line, provozovatel portlu Voln. Na internetovch strnkch www.ztv.cz byl sputn pilotn projekt nazvan televizn zpravodajstv po internetu. Poad uvd dvojice mladch modertor, kte kad den na tech kanlech zprvy, sport, bulvr, komentuj aktuln dn v echch i ve svt.

Na prvn pohled pkn mylenka, kter me nadchnout. Jedn se o nco zcela odlinho ne je fdn zpravodajstv klasickch internetovch asopis a portl, kter m povtinou pouze psanou podobu. Na druh pohled se ale naskt nkolik otzek k diskuzi (ta pod lnkem ek na vae nzory).


Nae otzky na Czech On Line:

Kdo jsou ti dva modertoi?

Modertoi jsou Tom Hauptvogel a Daniela Psaovicov a oba byli vybrni na zklad castingu.
Tom pracoval 4 roky v Rdiu Contact Liberec, nyn pracuje jako trenr na sport. gynmziu v Jablonci n.N., Daniela kon studium na VE a m zkuenosti s moderovnm rznch spoleenskch akc.
Oba dva se dostali do semifinle soute Aplaus na Prim.

Jak asto jsou jednotliv bloky zprv nateny (denn - mn asto)? Nejsou pli aktuln.

Zprvy se nat kad den rno od 7 do 8 hodin, tedy jednou denn. Obsah zprv redakce pipravuje tsn ped natenm a pracuje s co nejaktulnjmi dostupnmi informacemi. Nicmn musm dodat, e draz klademe nejen na informan, ale i na zbavnou funkci vysln, take dochz samozejm k selekci.

Portl Voln se chce profilovat jako portl s pidanou hodnotou, kter svm uivatelm nabz sluby, kter jinde nenajdou. Charles Peake pi pleitosti zahjen provozu internetov televize uvedl: ZTV je ideln pro vechny, kte na internetu hledaj nco novho ne klasick psan zprvy.

Tato netradin multimedilnost je bezpochyby zajmav, ale je otzkou, zda je opravdu pnosem nebo zda se jedn pouze o krtkodobou jzdu na mdn vln. I v tiskov zprv je zmnno, e dal pokraovn projektu po pilotnch 14 dnech se bude odvjet od reakc a zjmu uivatel.

Vidt dvojici mladch modertor, jak ped kamerou uvd zprvy uvolnnou, familirn formou je zajmav zkuenost, otzkou je, jak dlouho to uivatel internetu vydr. Nebavme se nyn o nutnosti rychlho pipojen (co je bezpochyby velmi omezujc faktor v ppadnm rozen podobn sluby), datovch limitech (streamov vysln je datov nron sluba), ale o irch aspektech internetovch televiz.

5 10 minutov zprvy se odvyslaj kadmu, kdo klikne na jeden ze t kanl. Nestane se vm tedy, e byste naklikli doprosted relace a mon je to koda, protoe byste si mohli odpustit leckdy nudn rozjezdy obou protagonist. Ona uvolnn, familirn forma je po njak druh i tet zprv spe na kodu. Po tetm dni sledovn tetho kanlu (avnat bulvr) jsem toho ml u docela dost a pevldaly u mne spe negativn pocity z tto sluby abyste se dozvdli podstatu informace, jej peten by v textov podob zabralo dvacet vtein, muste shldnout cel pspvek, kter trv asto i dle ne minutu. Bez monosti peskoit nkter informace. Souasn podoba internetovho TV zpravodajstv je tedy podle mho nzoru spe pltvnm asem.

Nechci podobn projekty mahem odsuzovat budu rd, kdy do diskuze pod lnkem popete vae dojmy a v em vidte hlavn problm podobnch projekt. Je to jenom o dlce a obsanosti pspvk? Pesto prvn reakce na strnkch Voln.cz jsou kladn. Jak to vidte vy? Jak by mlo vypadat koukateln internetov televize? O em by mla bt? (Porno vynechejte.) Nebo snad dokonce mte k dispozici njak vlastn podobn videa, kter by mohla bt zajmav pro ostatn uivatele internetu? Polete nm je!


Zdroj: Jan Kune, ive.cz, 30.1.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
02/02 fov opoutj BBC, respektovan znaka zstv
02/02 Dyke: BBC byla za vlky pod systematickm tlakem vldy
02/02 STV zaklad 6 dcrskych spolonost so 100 % asou
01/02 Polsk veejnoprvn televize m po korupn afe novho editele
31/01 Elena Lincznyiov novou fredaktorkou spravodajstva TV Markza

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!