satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Steda 24.11.2004 - 21:58:23 online 6 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
7%
satelitu
27%
Hlasovalo 391 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Oficiln vsledky 11. hudebnch cen MTV Europe Music Awards vera
ra videorekordr se bl ke konci vera
Adventn koncerty v esk televizi vera
Modertori spravodajstva TV JOJ zmenia imid vera
47.tden (15.- 21.11.) byl pro televizi Prima rekordn vera
Reakce Galaxie sport k uveejnnmu Stanovisku T k vysln penos hokejov Tip sport extraligy
Host poadu Otzky Vclava Moravce 21. listopadu 2004
"Andl v Americe" startuj na HBO
Stanovisko T k vysln Tipsport extraligy lednho hokeje
Internetov televzia TVin spustila svoje skobn vysielanie

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

23/11 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Europe, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc prosinec.

22/11 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNNI, Discovery, Reality, Romantica a TCM na msc prosinec, Hallmark na 50.-53. tden, Galaxie-sport na 49.-50. tden, Eurosport na 49.-51. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 49. tden. Nov programov stuktra TA3.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad.
Rubrika: DVB-T
Digitalizace na ad je vlda
Autor: Zdenk Duspiva, e-mail: Pidan: 03.02.2004

Pes mnostv pipomnek k nvrhu aktualizovan Koncepce pechodu na digitln vysln, pjde dokument podle veho bez vraznjch korekc dl pmo na projednn do vldy. Ppadn snad jet plnovan jednn ministr informatiky a kultury jako spolench pedkladatel me nvrh njak zkorigovat, ale zatm se neekaj zsadnj zmny. Otzkou, spe politickou, bude pozice esk televize a vyazen projektu specilnho veejnoprvnho multiplexu, i kdy nvrh Koncepce tento model pln nepopr, jen jej pmo nedefinuje.

Vtina vhrad je v obecn rovin shodn tedy obecnost, nezvaznost, nekonkrtnost, nekoncepnost Koncepce (napklad nzor na webov strnce eskho rozhlasu vnovan digitalizaci). K vln kritiky se hlasit pidal i len RRTV V.k, kter doporuil vld rovnou zamtnut celho dokumentu. Zrove si protentokrt vybral Rakousko jako model hodn koprovn Vhrady RRTV coby spolutvrce dokumentu pirozen pipomnaj, e ke Koncepci me Rada pi sv innosti jen pihlet, nebo je pro ni zvazn jen platn legislativa. A prv v tom vid Rada urit rizika, spojen zejmna s procedurou licencovn (v. nedoeen sprvnch poplatk s tm spojench) a tak monost obchodnch spor mezi jednotlivmi provozovateli. Myslm, e vtin z tch, kte proces pprav pro digitln vysln sleduj, ve shod s RRTV chyb konkrtnj ekonomick kalkulace a pslun dopady plynouc z pechodu na nov vysln.

esk televize v poteb soubhu investinch a provoznch nklad na analogov i digitln vysln vid omezen pro sv dal plny, napklad pi provozovn doplkovch slueb. Pro svj nesouhlas s takto sestavenou Koncepc vyuv i svho pozitivnho lobbingu. Jist vyuije pleitosti i v rmci Semine k problematice mdi veejn sluby, kter na cel ter 3.2. organizuje Parlament pod ztitou pedsedy snmovny L.Zaorlka. Program je pevn vnovn otzkm postaven a financovn T a Ro, ale odpoledn je tmaticky vymezeno pro digitln vysln. Plnovan obsazen diskuznch panel je vskutku reprezentativn. Mon snad jen poznmka, kter napadne pi podobnch akcch, e mon chyb vt podpora vrcholovch orgn (napklad Rada T) a managementu veejnoprvnch mdi. Hlavnmi propagtory a aktivnmi astnky pprav tak zstvaj poven a pln profesionln pracovnci, ovem bez pslunch vrcholnch rozhodovacch kompetenc.

Jist semin na politick pd me bt jednou z monost diskuze, kter jednoznan dosavadnm ppravm chybla. Ani plnovan a ponkud jednobarevn Vbor pro digitln vysln pod patronac a zenm Ministerstva informatiky nen pijmn pli s nadenm. Mon i proto, e navrhovan sloen na zklad funkc ve sttnch orgnech nedv komernm subjektm monost plnohodnotn se astnit pprav. Na druh stran jist poteba komunikace a synergickch postup pivede provozovatele se zjmem o ast v digitlnm vysln na njakou spolenou platformu. Pklady v zahrani potvrzuj, e je to v zjmu vech. Proto napklad v Nmecku vznikaj pravidla i na zklad dohody (smlouvy) mezi veejnoprvnmi a komernmi televizemi a regulanmi institucemi.

Pi ekn na pstup vldy k navrenmu dokumentu Koncepce se mezitm mnohm vybav tm legendrn vrok ministra informatiky z Brnnskho Invexu 2002 o tom, e: nebude digitalizaci brnit.. Prv tak je nvrh Koncepce asto vnmn nebrn rozvoji digitalizace (ale podmnky pro pechod a dal perspektivu nevyjasuje a v zsad tedy pli rozvoji nepomh ). V kadm ppad jasn pravidla a garance pro astnky digitlnho vysln nevznikly, ale vvoj pjde dl. Zkladn smr a perspektiva zstv. Mon v tto souvislosti zde mohu pipomenout pracovn nzev m publikace o digitlnm vysln, jako jeden z podklad pro diskuzi a informovanost k tmatu Digitalizace jako budoucnost elektronickch mdi (prv se dokonuje tisk knihy). Pi pohledu na mapu evropskch zem s vyznaenm stavu pprav digitlnho vysln, kter je k dispozici v odkazech na webu T, je zejm jak mlo blch mst na naem kontinentu ji zstv.

Souasn stav tedy nen njak dramaticky rychl ani pomal. Je to reln stav a je teba vnmat snahu vech vci eit a posunout dl. Mon chyb njak opravdov koordintor a ldr celho snaen, mon by to mohl bt i docela dobr politick program (navc dlouhodob). Vlda projednn Koncepce na svm nejblim stedenm jednn nem, dal termn me bt ji pt tden. V tdnu, ve kterm Snmovna rozhodne tak o osudu Zkona o esk televizi o poplatcch za ni.


Ing.Zdenk Duspiva, 2. 2. 2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
01/02 DVB-T v R - 3.: Mediln legislativa 2004
26/01 Digitln TV vysl ji v sedmi zemch EU, nejdl je Britnie
25/01 DVB-T v R - II.: Digitalizace e se jak zat
25/01 DVB-T v R - I.: 7.leden 2004 a digitalizace
16/01 Digitalizace v Rakousku

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!