satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
tvrtek 25.11.2004 - 17:26:27 online 3 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
7%
satelitu
27%
Hlasovalo 391 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Rada a veden T jednaly v Brn o programu a digitalizaci vysln esk televize dnes
Zahraninmu vysielaniu Slovenskho rozhlasu hroz vypnutie dnes
Ocenn sportovnch dokument T na festivalu v Miln dnes
Oficiln vsledky 11. hudebnch cen MTV Europe Music Awards
ra videorekordr se bl ke konci
Adventn koncerty v esk televizi
Modertori spravodajstva TV JOJ zmenia imid
47.tden (15.- 21.11.) byl pro televizi Prima rekordn
Reakce Galaxie sport k uveejnnmu Stanovisku T k vysln penos hokejov Tip sport extraligy
Host poadu Otzky Vclava Moravce 21. listopadu 2004

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

23/11 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Europe, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc prosinec.

22/11 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNNI, Discovery, Reality, Romantica a TCM na msc prosinec, Hallmark na 50.-53. tden, Galaxie-sport na 49.-50. tden, Eurosport na 49.-51. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 49. tden. Nov programov stuktra TA3.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad.
Rubrika: Program
Nova: porodnk i hrobnk televizn zbavy
Autor: A.Borovan, HN, e-mail: Pidan: 04.02.2004


Zbava tvo nejvy podl v programov skladb stanice Nova. Zpravodajskch poad se zatm ve vysln objevilo 20 tisc, publicistickch 11 tisc, celoveernch film 13,5 tisce. Celkem pitom Nova odvyslala 135 tisc poad vech nr.


Lid potebuje chlb a hry - heslo mskch csa, kter ani po nkolika tisciletch neztratilo svou platnost. Zatmco o chlb se v esk republice tu s vtmi, tu s menmi spchy starali vldn initel, hry si v prbhu 90. let minulho stolet jednoznan vzala na starost Nova. Bhem deseti let vysln do programu zaadila na 22 tisc dl rznch zbavnch poad, a ji pevzatch, nebo vyrobench vlastnmi silami.

Zbava tvo nejvy podl v programov skladb stanice. Zpravodajskch poad se podle tiskovch materil Novy ve vysln objevilo 20 tisc, publicistickch 11 tisc, celoveernch film pak 13,5 tisce. Celkem pitom Nova odvyslala 135 tisc poad vech nr.


Televize pipravila stovku zbavnch poad

ada zbavnch formt nepeila nkolik pokraovn, nkter z nich se vak ve vysln udrely nkolik let, jako napklad v poslednch letech spn skeov psmo Tele Tele. To divci zvolili nejoblbenjm poadem Novy za rok 2002 a 2003.

Zskat pesn poet zbavnch poad za uplynulou dekdu je podle pracovnk z Novy velmi obtn vzhledem k rozchodu s prvn servisn organizac televize, NTS, v roce 1999. "Mohlo by to bt okolo stovky formt," odhadl dramaturg zbavy Novy Radan Dolej. V souasn dob se na obrazovce Novy objevuje 17 zbavnch poad.

Poet "pohbench" program tak jde do destek. Jen od roku 1999 Nova podle tiskovho mluvho Dana Plovajka ukonila 25 poad. "Stalo se tak z dvodu klesajc sledovanosti formtu, dramaturgick vyerpanosti nebo inovace a vvoje podobnho formtu, kter nahradil ten stvajc," dodal Plovajko.

Podl zbavy ve vysln nejvt konkurenn stanice - esk televize - se podle vedouc tiskovho oddlen T Bohuslavy Holubov pohyboval ve stejnm obdob mezi temi a sedmi procenty z celkov plochy vysln. To v absolutnch slech pedstavuje 450 a 1230 hodin zbavy ron. Poet zbavnch poad T podle Holubov nen k dispozici.


Zbava je na Nov nejsledovanj

Zbava tradin pat tak k nejsledovanjm nrm Novy. Mezi pt poad, kter v historii Novy pithly k obrazovkm nejvt poet divk, se zaadily hned tyi zbavn formty. Prvn se umstila Miss desetilet z 12. jna 1997, kterou vidlo takka pt milin divk (podl na sledovanosti 84 procenta).
Opt porovnn s T: nejsledovanjm poadem veejnoprvn stanice se stalo uvtn zlatch hokejist z Nagana 23. nora 1998, kter si zapnulo 4,9 milinu divk (podl na sledovanosti 82 procenta). Nejve postavenm zbavnm poadem T se stal Donutil ns k smchu z 31. prosince 1997, kter vidly tyi miliny divk.

Vysok sledovanost se tak odr na pjmech Novy. Napklad v roce 2002 se stanici podailo zskat z reklamy 4,4 miliardy korun pi podlu na reklamnm trhu kolem 60 procent.


Lid z brane: vulgarita a hovorov etina

Zatmco pozici Novy jako vlajkov lodi esk televizn zbavy prakticky nikdo nezpochybuje, lid z brane jsou skeptit ohledn - obrazn eeno - smru a rychlosti jej plavby. "Nova se podepsala na padku televizn zbavy. V jednom momentu se rozhodla vyslat zbavu kad den. To pi omezen kapacit domcho trhu a stabilnm okruhu eskch bavi vedlo k tomu, e brala prakticky vechno. Je koda, e propsla pleitost objevit nov dobr komiky," uvedl dlouholet produkn zbavy na T Pavel Borovan.

S definic pnosu Novy esk zbav m rovn problmy fredaktor odbornho msnku Marketing&Media Daniel Kppl. "Klad nevidm skoro dn. Jedin, o co se Nova "zaslouila", je rozen hovorov ei a sten podl na vulgarizaci zbavy v televizi obecn. Posledn ti tyi roky Nova stagnuje, je z n ctit fuerstv," mysl si Kppl.

Mediln analytik Milan md je trochu vstcnj. "Nova pouila nov marketinkov postupy pi propagaci vlastnch poad, kter pispvaj k nrstu sledovanosti. Podailo se j tak do eska pinst dobov trendy televizn zbavy a aplikovat svtov spn formty tvrm zpsobem tak, e nemusela platit nkladnou licenci," k md.

Jedinm pozitivem Novy, na kterm se odbornci shoduj, je to, e pinesla divkm monost volby. A nejlep novck zbavn poad? "Jednoznan Chcete bt milionem?" tvrd shodn md i Kppl o licencovan souti.


Chyb formt spn v zahrani

Samotn veden Novy si pochyby nepipout. "Jsme drav elma," k s oblibou vkonn editelka Libue muclerov. Neme vak popt jednu skutenost: Pestoe vyzkouela na poli zbavy kdeco, zatm se j nepodailo vyvinout formt, o kter by byl zjem mezi zahraninmi producenty. "Penze by nebyly problm. To, co chyb, jsou npady," uvedl ped asem na serveru scenare.cz f novck zbavy Ivan Rssler.


Pt nejspnjch poad televize Nova (v obdob od zaveden peoplemetr 2. 6. 1997 do 31. 12. 2003)

* 1. Miss desetilet (12. 10. 1997) Rating 57,6 %/Podl na sledovanosti 84 %/Poet divk 4,992 mil.

* 2. Televizn noviny (1. 1. 2001) Rating 53,1 %/Podl na sledovanosti 90 %/Poet divk 4,466 mil.

* 3. Pt let s vmi (4. 2. 1999) Rating 52,7 %/Podl na sledovanosti 83 %/Poet divk 4,432 mil.

* 4. Novoty (1. 11. 1998) Rating 52,2 %/Podl na sledovanosti 80 %/Poet divk 4,477 mil.

* 5. Novoty (4. 10. 1998) Rating 52,2 %/Podl na sledovanosti 80 %/Poet divk 4,473 mil.


Zdroj: TV Nova, Ale Borovan, Hospodsk noviny, 3.2.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
04/02 Nova nebude mnit program, zkus spe "mnit" zkony
03/02 Ceny OTO 2003 si podelili dve slovensk televzie
01/02 Ro Regina bude vyslat vc zbavy
30/01 Prima zaala natet svj prvn seril
29/01 elezn znovu bojuje o Novu

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!