satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
tvrtek 25.11.2004 - 18:06:04 online 3 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
7%
satelitu
27%
Hlasovalo 391 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Rada a veden T jednaly v Brn o programu a digitalizaci vysln esk televize dnes
Zahraninmu vysielaniu Slovenskho rozhlasu hroz vypnutie dnes
Ocenn sportovnch dokument T na festivalu v Miln dnes
Oficiln vsledky 11. hudebnch cen MTV Europe Music Awards
ra videorekordr se bl ke konci
Adventn koncerty v esk televizi
Modertori spravodajstva TV JOJ zmenia imid
47.tden (15.- 21.11.) byl pro televizi Prima rekordn
Reakce Galaxie sport k uveejnnmu Stanovisku T k vysln penos hokejov Tip sport extraligy
Host poadu Otzky Vclava Moravce 21. listopadu 2004

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

23/11 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Europe, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc prosinec.

22/11 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNNI, Discovery, Reality, Romantica a TCM na msc prosinec, Hallmark na 50.-53. tden, Galaxie-sport na 49.-50. tden, Eurosport na 49.-51. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 49. tden. Nov programov stuktra TA3.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad.
Rubrika: Stanice a vyslae
Stle se hled nejvhodnj model financovn T a Ro
Autor: TK, M&M, e-mail: Pidan: 05.02.2004

Mediln odbornci, zstupci esk televize, eskho rozhlasu a poslanci nenali ani 3. nora recept na vyeen financovn tuzemskch mdi veejn sluby. Diskuze na toto tma se uskutenila v rmci odbornho semine v Poslaneck snmovn. Ani za pomoci odbornk z mezinrodnho sdruen veejnoprvnch mdi EBU (European Broadcasting Union) se recept na financovn, jen by byl pijateln pro vechny ptomn zstupce eskho politickho spektra, nepodailo najt.

Poslanci by mli o legislativ tkajc se financovn T a Ro hlasovat na norov schzi doln komory. astnci ternho semine se shodli na tom, e mdia veejn sluby, kter pokrvaj to, co komern mdia zamen na zisk nabdnout nemohou, jsou pro spolenost nezbytn.

Nov pohledy pinesli do diskuz eskch pedstavitel medilnho svta lid z EBU. editelka EBU pro rozhlasov vysln Raina Konstantinov upozornila, e teoreticky jsou mon ti zdroje financovn mdi veejn sluby, a to koncesionsk poplatky, reklama a sttn subvence. Konkurence mezi mdii veejn sluby a mezi komernmi mdii by podle n v idelnm svt nemla vzhledem k jejich odlinm zamenm existovat.

S tm ale nesouhlasil f esk rozhlasov poboky BBC Vt Kol. Podle nj mus existovat konkurence mezi svtem veejn sluby a komernm svtem. Konkurence mus bt jak z hlediska nr, tak tmat i novinskch a modertorskch talent.

Mon model financovn pro esk veejnoprvn instituce naznail f oddlen pro legislativu EBU Werner Rumphorst. Financovat mdia veejn sluby ist z koncesionskch poplatk si mohou podle nj dovolit jen bohat zem i zem s velkm potem obyvatel, jako je Velk Britnie. Jinde podle Rumphorsta nezbv, ne pout model smen, tedy s reklamou.

Reklamn pjmy by podle nj nemly init vce ne tetinu celkovch pjm veejnoprvn televize. V Polsku jsou pjmy z reklamy u veejnoprvn televize napklad extrmn vysok, a to 60 procent, upozornil. V ppad T je to nyn, pi reklamnm limitu jedno procento vyslacho asu, asi deset procent pjm.

Rumphorst tak upozornil, e je dleit zlepit zpsob vybrn koncesionskch poplatk. Ty by se podle nj zrove mly pestat povaovat za platbu za slubu, ale mly by bt chpny jako projev solidarity. Vybavenost televiznmi a rozhlasovmi pijmai je v Evrop tak vysok, e by platit mli prakticky vichni, i kdy by lid vjimen nevlastnc tyto pstroje mli mt monost se od platby odhlsit.
Rada T by podle ministra kultury Pavla Dostla (SSD) mla bt pokud mono co nejobtnji odvolateln. Soud, e snadno odvolateln rada me podlhat politickm tlakm. Prv toto m podle ministra zohledovat vldn nvrh zkona o T. Ten pedpokld, e radu by mla ze tetiny volit snmovna, ze tetiny Sent a tet st by ml vybrat premir, nebo prezident. Dostl tento zkon povauje za prioritn, nicmn pedpokld, e ve snmovn tento msc neprojde. Ani vichni poslanci vldn koalice s nvrhem nesouhlas, podotkl.

Ministr v tto souvislosti upozornil, e je mon, e pak mohou nkter strany vyvolat hlasovn o odvoln souasn rady a potamo dal zmnu veden televize.
Poslankyn Tna Fischerov (US-DEU) naopak povauje za prioritu zkon tkajc se televiznch a rozhlasovch poplatk. Pokud se poplatky nezv, me bt nastartovn a znik veejnoprvnch mdi, mn.

f Ro Vclav Kask v emotivnm vystoupen upozornil, e esk stt pichz kvli zhorujc se finann situaci rozhlasu o sv rodinn stbro. Od nora musel Ro 6 ukonit vysln na stednch vlnch a zaal vyuvat stedovlnn psmo Ro 2, kter se zrove na velmi krtkch vlnch. Kask prohlsil, e ji te Ro pociuje, e neme dostaten zaplatit sv pracovnky a udret je tak v rmci konkurence na trhu prce ve slubch rozhlasu.

Pedseda parlamentn mediln komise Jaromr Tal (KDU-SL) pipomnl, e poslanci se nap politickm spektrem obecn shodnou na poteb zlepit vybrn poplatk. Rozdln nzory maj na reklamn as v T a na potebu zven poplatk. V tomto smru diskuze vchodisko ke kompromisu nenaznaila.

Zdroj: TK, M&M, 4.2.2004

poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
05/02 Tiskov zprva ze 3. zasedn RRTV
04/02 Televzia a rozhlas by sa radi sahovali do novho
04/02 Modertor TVN - nebezpen konkurent v prezidentskch volbch?
04/02 Startuje koncesionsk kampa eskho rozhlasu
03/02 Rdio Tatry zane op vysiela

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!