satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Sobota 27.11.2004 - 01:09:37 online 3 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
7%
satelitu
27%
Hlasovalo 394 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
DVB-T v rnsko-mohansk oblasti dnes
Chorvatsk vysla Zadar 1134 kHz mimo provoz dnes
T partnerem festivalu Zln 2005 dnes
Sasko: zahjilo Apollo Radio vera
Rakuan si brzy nalad jihoeskou televizi GIMI vera
Konvergence nebude vera
Karneval m 10 tisc pedplatitel vysokorychlostnho internetu vera
TV NOVA odprodala svj podl ve slovensk televizi JOJ
Rada a veden T jednaly v Brn o programu a digitalizaci vysln esk televize
Zahraninmu vysielaniu Slovenskho rozhlasu hroz vypnutie

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

23/11 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Europe, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc prosinec.

22/11 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNNI, Discovery, Reality, Romantica a TCM na msc prosinec, Hallmark na 50.-53. tden, Galaxie-sport na 49.-50. tden, Eurosport na 49.-51. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 49. tden. Nov programov stuktra TA3.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad.
Rubrika: Stanice a vyslae
Rybnek zverejnil odpoet hospodrenia a innosti STV
Autor: TASR, Strategie-on line, e-mail: Pidan: 13.02.2004


Slovensk televzia (STV) ukonila svoje hospodrenie na rozdiel od minulch rokov s kladnm hospodrskym vsledkom - 84 milinov Sk. Vnosy z hlavnej innosti sa oproti minulosti zvili na 2 039 667 000, nklady na hlavn innos zostali pod dvojmiliardovou hranicou na 1 995 284 000 Sk.


"Vetko, o som si predsavzal, sa splnilo na 95 percent," bilancoval dnes pred novinrmi generlny riadite STV Richard Rybnek. "Vetky kroky, ktor som doteraz urobil, s v slade s projektom, s ktorm som zvazil," dodal. Poda Rybnka v ase jeho nstupu mala televzia dlh vo vke miliardy, na te tyri miliny a pracovalo v nej 2 015 zamestnancov. Aj napriek tomu, e televzia vysielala zo zkona, jej hrozila exekcia. V priebehu roka vedenie STV stabilizovalo finann situciu smerom k pozitvnemu hospodrskemu vsledku, zastavilo neefektvne toky financi do vntra i von, centralizovali finann riadenie a dohodli so vetkmi veritemi spltkov kalendre.

"Dnes vieme o kadej korune, ktor vychdza z STV, mme totlnu kontrolu nad financovanm tejto intitcie," hovor Rybnek. STV v minulom roku znila vrobu o tisc hodn, aby stabilizovala finann situciu a tie znila prezamestnanos o 1200 zamestnancov. Poda tatutrneho zstupcu generlneho riaditea STV Marcela Paru sa oproti roku 2002 v roku 2003 zvil prjem z reklamy o 40 milinov, zisky boli pouit aj na hradu zdedench dlhov. Televzia sa zbavila zvislosti od ttneho rozpotu, poda Paru jej toto prepojenie kodilo.

Vroba poda Rybnka dnes v STV prebieha ovea jednoduchie a prehadnejie z hadiska financovania, je tu ovea via zodpovednos, kam udia investuj peniaze, ako s nimi narbaj. STV sa v roku 2003 podarilo presvedi parlament o zven koncesionrskych poplatkov o 33 percent na 100 Sk. Zrove STV zruila zmluvu so spolonosou ARBO media.net a poda Rybnka si od dnes sama predva reklamu sama. STV sa minul rok podarilo presvedi parlament o malej novele zkona o STV o podnikan, priom sa tento model podnikanie preniesol aj do novho zkona o STV.

STV investovala do obnovy nevyhnutnch technolgi, ktor poda generlneho riaditea bola a je v alostnom stave. V priebehu deviatich mesiacov STV spustila nov programov truktru, zmenila grafiku, vizul, nastavila oba vysielacie okruhy poda filozofie univerzlnej okruh a meninov divk. STV zana vytvra samostatn tdio Bratislava, spustila regionlne vysielanie aj z Banskej Bystrice a Koc v dennom objeme dve hodiny.

Generlny riadite priznal aj, o sa v minulom roku nepodarilo. Mrz ho, e sa nepodarilo zaa diskusiu o zkone o verejnoprvnych intitcich ete pred schvlenmi novch medilnych zkonov. Prve v nich sa nepodarilo presadi niekoko legislatvnych vec, naprklad bude Rybnka zaujma, ak bude Rada STV akn pri schvaovan podnikateskch zmerov. Chcel toti v zkone zakotvi, aby zodpovednos za podnikatesk kroky niesol vlune manament. Medzi piatimi percentami, o sa Rybnkovi nesplnilo, s aj niektor nedotiahnut organizan zmery. Niektor vntorn procesy museli presun na tento rok i preto, e nov zaiatok bol nronej, ako si predstavovali.

"Reforma v STV stle pokrauje, skonil sce krzov manament, pokrauje vak krzov centralizovan riadenie," kontatoval Rybnek. Televzia by mala by do dvoch rokov stabilizovan, tento rok bude dobudovan ako spolonos holdingovho typu, od septembra ju ak al nov zaiatok s novmi prekvapeniami. To svis so spustenm peoplemetrov a sboj mdi, ktor vypukne, sa bude odzrkadova aj na programoch STV. Programov zmeny teda bud zvisie od spenosti programu, kov bud vysielan na Jednotke, sledovanos Dvojky by chcel Rybnek dosta na sedem percent. Subuje tie ponknu programy, ktor ete na Slovensku neboli.

Zdroj: TASR, Strategie on line


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
12/02 Koalice chce zruit reklamu v esk televizi
12/02 Britsk televizn spolenost BSkyB zvila pololetn zisk
12/02 Novelu zkona o T poslanci neschvlili
11/02 Vlda bere esk televizi reklamu
10/02 Fox Kids sa rebranduje

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!