satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Sobota 27.11.2004 - 18:25:10 online 4 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
7%
satelitu
27%
Hlasovalo 396 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
DVB-T v rnsko-mohansk oblasti dnes
Chorvatsk vysla Zadar 1134 kHz mimo provoz dnes
T partnerem festivalu Zln 2005 dnes
Sasko: zahjilo Apollo Radio vera
Rakuan si brzy nalad jihoeskou televizi GIMI vera
Konvergence nebude vera
Karneval m 10 tisc pedplatitel vysokorychlostnho internetu vera
TV NOVA odprodala svj podl ve slovensk televizi JOJ
Rada a veden T jednaly v Brn o programu a digitalizaci vysln esk televize
Zahraninmu vysielaniu Slovenskho rozhlasu hroz vypnutie

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

23/11 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Europe, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc prosinec.

22/11 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNNI, Discovery, Reality, Romantica a TCM na msc prosinec, Hallmark na 50.-53. tden, Galaxie-sport na 49.-50. tden, Eurosport na 49.-51. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 49. tden. Nov programov stuktra TA3.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad.
Rubrika: Stanice a vyslae
Slovensko konen dostv peoplemetry
Autor: I.imloviov, Stratgie on line, V.Rokotov, iStrategie, e-mail: Pidan: 17.02.2004


Obdob nejistoty a debat skonilo. Velc hri se dohodli. Realiztor vzkumu, firma Taylor Nelson Sofres SK (TNS SK), podepsala smlouvu se zadavadatelem, spolenost Peoplemetrov men televiz (PMT). K jejm podlnkm pat tyi nejvt televizn spolenosti na Slovensku tedy veejnoprvn STV, TV Markza, TV Joj, zpravodajsk TA 3 a tak Asociace medilnch agentur AMA.


Mme za sebou polovinu zavdcho przkumu a od dubna budeme hledat domcnosti, kter s nmi budou spolupracovat. Do konce ervence instalujeme peoplemetry, upesnil detaily dohody managing director spolenosti TNS SK Ivan imek. Od poloviny srpna zane ve vzorku osmi set slovenskch domcnost testovac provoz a prvn ostr vsledky men jedn mny by mly bt k dispozici od jna letonho roku.

Kad sledovan domcnost na Slovensku bude mt tolik peoplemetr, kolik je v n televiznch pijma. Celkov poet vybranch domcnost, v nich ij zhruba dva tisce lid, je podle Ivana imka vsledkem kompromisu mezi cenou a kvalitou vzkumu. f TNS SK je pesvden, e vzorek je dostaten i pro stanice, kter nemaj celkov pokryt.


Kolik ztrat ldr?

Pedstavitel t nejvtch televiz na Slovensku neoekvaj po zaveden peoplemetr nhl a dramatick zmny. Urit ale budeme moci s vt pesnost investovat do program, konstatoval Richard Rybnek, editel veejnoprvn STV. Matej Ribansk, editel Centra reklamy TV Markza, kter je v souasnosti nejsilnjm hrem na trhu, je pesvden, e peoplemetry podl Markzy zaznamenan v dosud pouvanm denkovm vzkumu nijak vrazn nezmn.

Exministr kultury a generln editel TV Joj Milan Kako nicmn oekv, e rst, kter jeho televize zaznamenala v poslednch letech, se jet urychl, dojde k omezen vlivu TV Markza. Podle Kaka hegemonie Markzy padne a konkurence se postupn vyrovn.

Men spolenosti obviovaly prv dominantn Markzu z obstrukc pi zavdn trhu jednotn mny v rmci PMT. Motivem ke zpomalen procesu mla bt obava, e start peoplemetr pinese pokles men sledovanosti podobn, jako tomu bylo v ppad TV Nova.

Srii vce ne edesti nronch a bezvslednch jednn ale pomohla ukonit iniciativa TV Joj a zpravodajsk TA 3, kter v loskm roce zaloily alternativn projekt men. Iniciativa mla svj ohlas a podnik dvou televiz byl v souvislosti s nov uzavenou dohodou zmrazen.

Ivana imloviov, Stratgie, Bratislava


Od podzimu u nebude slovensk mediln trh jako dv. Elektronick men sledovanosti se neobejde bez mnohch pekvapen.

Vude ve svt pinesly prvn peoplemetrov vstupy v porovnn s denkovmi vzkumy odlin vsledky. Deklarovan televizn sledovanost v sob zahrnuje psychologick faktory i omyly, kter peoplemetry nemilosrdn eliminuj. A tak se nezdka stv, e sledovanost, zejmna u komernch stanic, viditeln kles. V esk republice po zaveden elektronickho men v ervenci 1997 ztratila nejvce TV Nova, a sice v prmru 10 a 15 ratingovch bod. Nov data ovlivn prodej televizn reklamy, a tak i pjmy provozovatel vysln. A penze jsou zejm dvod, pro bv pechod na nov styl men provzen vypjatmi emocemi, pro se spekuluje, podezr a taktizuje.

V R dolo v roce 2002 ke zmn realiztora peoplemetr. Tendr neprobhal hladce, nakonec se vak vichni lenov zadvajc ATO rozhodli pro eskou cestu a vybrali firmu Mediaresearch. Pro tehdejho provozovatele men, spolenost Taylor Nelson Sofres Media, byl nespch ve vbrovm zen nepjemnm pekvapenm. Pstroj, jm se sledovanost m, si TNS pi svm startu nechala zaregistrovat jako TN peoplemetr. Nov realiztor se nechtl o nzev soudit a radji zvolil oznaen TV metr. Zaveden celho systmu si vydalo v potenm roce 1997 asi 52 milion K. Slovenskm peoplemetrm lze popt dobr start, kontinuitu dat a co nejmen rozkolsn medilnho trhu.

Vlasta Rokotov, iStrategie, Praha


Sn se dominantn postaven TV Markza a v prbhu nejblich let se konkurence na trhu vyrovn.

Milan Kako, generln editel TV Joj


K vrazn zmn celkovch podl nedojde. Oekvm sp nov dlen rating v asovch psmech.

Matej Ribansk, f Centra reklamy TV Markza


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
17/02 T dostane vt poplatky, ale bude bez reklamy
16/02 Prima pipravuje krajsk vysln
16/02 Britsk vlda zvauje roztpit BBC, p Sunday Times
16/02 Ped zvenm TV poplatk daj lid pednost reklam
15/02 Rdio Vchod u aj v Posku

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!