satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Nedle 28.11.2004 - 12:06:16 online 5 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
7%
satelitu
27%
Hlasovalo 400 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
DVB-T v rnsko-mohansk oblasti vera
Chorvatsk vysla Zadar 1134 kHz mimo provoz vera
T partnerem festivalu Zln 2005 vera
Sasko: zahjilo Apollo Radio
Rakuan si brzy nalad jihoeskou televizi GIMI
Konvergence nebude
Karneval m 10 tisc pedplatitel vysokorychlostnho internetu
TV NOVA odprodala svj podl ve slovensk televizi JOJ
Rada a veden T jednaly v Brn o programu a digitalizaci vysln esk televize
Zahraninmu vysielaniu Slovenskho rozhlasu hroz vypnutie

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

23/11 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Europe, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc prosinec.

22/11 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNNI, Discovery, Reality, Romantica a TCM na msc prosinec, Hallmark na 50.-53. tden, Galaxie-sport na 49.-50. tden, Eurosport na 49.-51. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 49. tden. Nov programov stuktra TA3.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad.
Rubrika: DVB-T
Aktualizovan digitln Koncepce v nejistot
Autor: Zdenk Duspiva, e-mail: Pidan: 05.03.2004

Nkolikrt odloen termn, sloit hledn kompromisu a pravy na posledn chvli to ve provz ppravu dleitho dokumentu, kter m aktualizovat pravidla a zkladn rmec pro pechod na digitln zemsk vysln v R. U mnostv pipomnek, kter vznikly jako reakce na prvn variantu dokumentu, signalizovalo malou spokojenost a urit zklamn spojovan s novm dokumentem. Pipomnky mli i zstupci instituc, kter se na pprav Koncepce podleli pmo. Posledn obdob probhalo ve znamen meziresortnch jednn pedkladatel (Ministerstvo informatiky a Ministerstvo kultury) a ppravy dokumentu pro jednn vldy tak, aby tento podklad nebyl pln odmtnut. Dolo i k jednn s provozovateli vysln a s nktermi veejnmi kritiky (napklad s V.kem z RRTV). Na posledn chvli vloen pravy maj spe ndech mediln vstcnosti k zjmm veejnoprvnch mdi ne skutenou garanci v rmci digitlnho vysln.

Novou vznamnou zprvou jsou vak negativn stanoviska dalch odbornch seskupen. Pkladem me bt nzor velmi vlivn odborn komise SSD pro informatiku a telekomunikace. V ele komise stoj bval ministr Karel Bezina, kter byl sice ministrem bez portfeje, avak ml v kompetenci prv informan technologie (v t dob MI jet neexistovalo ani v teoretickch vahch). Ve svm nzoru je komise velmi shodn s kritikou vtiny zainteresovanch. V zsad komise rychlej rozvoj digitlnho vysln u ns velmi podporuje, ovem navrhovan podmnky povauje za velmi netransparentn a rizikov jak pro vldu a politickou reprezentaci, tak i pro samotn provozovatele vysln (vetn komern sfry). Materil MI a MK podle nzoru odbornk z komise neumouje vytvoen dynamickho, skuten vrohodnho a otevenho trhu novch elektronickch mdi. Jednou z hlavnch a obecn shodnch vhrad je asov omezen Koncepce, bez informace o dalm vvoji a postupu po roce 2006. Souasn jde jen o dl pravu pvodnho vldnho dokumentu (dosud platnho) bez vyeen klovch a dosud nezodpovzench otzek.

Podstatnou pipomnkou je absence rozboru socilnekonomickch souvislost a naznaen alespo zkladnho obchodnho modelu pro vznik novch trh. Peloeno do etiny tedy nen jasn zda navrhovan a pomrn nejasn pravidla povedou k spnmu zskn divk pro kompletn zmnu v pjmu televiznho a rozhlasovho vysln se vemi dsledky a problmy , pedevm v pechodnm obdob. Spe populistick nvrh (a navc dle prvnch reakc Ministerstva financ nereln) na peazen set top box do ni sazby DPH je povaovn za velmi zjednoduen. Z hlediska systmovho chyb odborn stranick komisi zpracovn Nrodnho plnu pechodu na digitln vysln tak, jak vyplv z evropskch podmnek (eEurope 2005) a z kontextu naeho kvtnovho vstupu do EU.

Z konkrtnch pipomnek se opt i zde objevuje vhrada k nejasnosti a k mon neprhlednosti obecn pi licencovn a pi programovm obsazovn multiplex. Navrhovan Vldn vbor pro digitln vysln pak podle stanoviska znepehleduje situaci v kompetencch rznch regulanch a exekutivnch orgn.

Zsadn zvr, vyplvajc ze stanoviska komise, obsahuje doporuen dokument Koncepce nepijmout a dopracovat jej ve smyslu zkladnch pipomnek. Jedn se o nzor stranick (avak odborn) komise nejsilnj vldn strany, a urit bude mt vliv na projednn ve vld. Dosud se zstupci pedkladatel ve svch vyjdench nedomnvali, e by oekvali njak zsadn problmy pi projednvn ve vld. Nyn si myslm, e souhrn pipomnek a vhrad je z vtiny zainteresovanch astnk celkem shodn a asi ovlivn projednn a stanovisko vldy. Termn projednn ve vld je ji znm 10.bezna 2004,pod bodem .18.

Do vldy mezitm odeel dal nvrh vznamnho zkona Zkona o elektronickch komunikacch. Pi prezentaci na tiskov konferenci MI bylo pedkladateli vyzdvihovno, jak dlouho a intenzivn probhalo pipomnkov zen. Uvidme, jak tato pprava pispje ke kladnmu vsledku projednn (Zahjen prac na digitln Koncepci slav prv jeden rok). V kadm ppad se v poslednm diskuzch tm vbec veejn nediskutoval problm upesnn kompetenc pslunch regultor (resp. jejich poslen) a dal zkonn ustanoven, kter budou mt zsadn vliv ji na souasn rozhlasov a televizn vysln, a tak na vysln digitln. Ministerstvo zatm e sv problmy s eskm Telecomem, kde se uvauje i s monost personlnch zmn ve veden tto polosttn dominantn telekomunikan firmy. A ve snmovn je ve finle schvalovn prav financovn veejnoprvnch mdi.


Ing.Zdenk Duspiva, publicista


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
29/02 DVB-T v Norsku
27/02 MI: Veejnoprvn mdia by mla mt tet digitln psmo
20/02 esk Telecom je pipraven zahjit pozemn digitln televizn vysln
19/02 Telecom chce v Praze a velkch mstech vyslat digitln televizi
13/02 DVB-T v Bavorsku

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!