satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
ter 30.11.2004 - 02:36:36 online 2 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
7%
satelitu
27%
Hlasovalo 406 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Hrab Monte Christo opt oslovil divky dnes
Nedonoen digitln dt m starostliv rodie dnes
Moravu ek v esk televizi vlastn vysln dnes
Posledn SuperStar sledovalo jeden a pol milina divkov dnes
Nova chce bt v multiplexu "A", podala dost u RRTV vera
DVB-T v rnsko-mohansk oblasti
Chorvatsk vysla Zadar 1134 kHz mimo provoz
T partnerem festivalu Zln 2005
Sasko: zahjilo Apollo Radio
Rakuan si brzy nalad jihoeskou televizi GIMI

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

23/11 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Europe, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc prosinec.

22/11 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNNI, Discovery, Reality, Romantica a TCM na msc prosinec, Hallmark na 50.-53. tden, Galaxie-sport na 49.-50. tden, Eurosport na 49.-51. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 49. tden. Nov programov stuktra TA3.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad.
Rubrika: DVB-T
DVB-T v Polsku
Autor: Adam St. Trbiski, Radioelektronik, e-mail: Pidan: 16.03.2004


Kolektiv odbornk z polskho medilnho regulanho adu URTiP vypracoval v nkolika variantch technick pedpoklady a tak pln pro konverzi nynjch st TVP na celkem sedm st DVB-T v tto zemi.


St DVB-T jsou projektovny na zklad nejdleitjch parametr, kter se pouvaj v analogovch stch, nap. minimln intenzita pole pro uiten signl a ochrann faktory definujc ppustn pomr uitenho k ruivmu signlu na vstupu pijmae. Pro zachovn nynjho pokryt signlem se vyaduje men intenzita pole (men vkon vysla), v mnoha ppadech lze vyslat i tam, kde to analogov nen mon.

I v Polsku plat pedpoklady pro pechod na DVB-T plynouc ze souhrnu zkuenost v rznch evropskch zemch:

- efektivn koordinace pebudovn vyslacch st spojen s nleitmi investicemi,

- s pednostmi vysln seznmit miliny uivatel, dt jim innou monost obstarat si levn set-top-boxy,

- tyto innosti podpoit jasnou prvn pravou,

- vbr vhodn varianty pechodu na vysln DVB-T.


Zkuebn vysln v Polsku

Regulan ad URTiP u pipravil nkolik variant technickch pedpoklad konverze, bylo tak zahjeno experimentln vysln. Chyb vldn pln, dohoda vyslatel, pslun text v Zkonu o rozhlase a televizi a to me zbrzdit zahjen prac o dal dva roky.

V listopadu roku 2001 bylo v Rozhlasovm a televiznm vyslacm centru RTCN v Palci kultury a vdy PKIN ve Varav sputno experimentln vysln. Vysla s vkonem 500 W, typ NV 5050, firmy Rohde&Schwarz, vysl na 48. kanlu (690 MHz) s ERP 1,3 kW. Je umstn ve vce 112 m n. m. Antny mly nejprve zk vyzaovac diagram pro tyi azimuty, od ervna roku 2002 byla charakteristika zmnna na vesmrovou (kruhovou). Antny byly umstny ve vce 224 m n. m.

Na podzim roku 2002 byla provdna men pomru chyb bit BER pro 7 rznch zpsob vysln, jeden ze zpsob byl dvakrt opakovn (celkem lze vyslat DVB-T 120 zpsoby!). Bylo nutn pekontrolovat vsledky a men ovit. Pouilo se pojzdn zazen s vesmrovou antnou 2,3 metr nad rovn ternu. Pijma EFA 43 Rohde&Schwarz zen potaem zaznamenval polohu bod zjitnch z GPS Garmin III+. Sled men byl dle bitovho toku od 16 do 64-QAM, potu nosnch, zvyujcho se ochrannho intervalu.

Na hodnotu BER m vliv druh modulace, funknost kdovn (komprese), i vyslan kanl. Po zpracovn vce ne 150 tisce men (velk poet rovn byl vy ne mezn) se ukzaly jako nejvhodnj parametry: 2k, 16-QAM, 2/3 a 1/32, nzk C/N = 11 dB, bitov tok D = 16,09 Mbit/s. Na potku zavdn vysln DVB-T je nejdleitj pokryt signlem zde se optimln parametr bl k 16-QAM, 2/3.

Dal zkuebn vysln bylo provedeno bhem veletrhu Intercom, v noru 2003 v Lodi a v ervnu roku 2003 bhem Konference o rozhlase ve Wroclawi na vyslai Gra la. V obou ppadech byl multiplex se tymi programy vysln ze zazen spolenosti T P S. A. Pi experimentlnm pjmu se vyuil referenn set-top-box, i-CAN firmy ADB Zielona Gra.


St DVB-T v Polsku

Digitln televizi lze pijmat pomoc venkovn antny, mal antny u pijmae (uvnit, vn budovy). U vyslac st je dleit minimln ochrann intenzita pole Emin, ochrann faktor (zejmna analogovho vysln vi DVB-T).

V souasnosti se v Polsku uvauje o zaveden 7 st DVB-T, pt z nich DVB1 a DVB5 - jsou pln nov! St mohou koexistovat vedle funknch st analogovch. Dv dal lze zskat po konverzi st TVP1 a TVP3. ad URTiP pipravil dv varianty pozemnch st, kter se li trvnm soubnho vysln v analogovm a digitlnm systmu (simultnn vysln) a asovm intervalem od uveden do provozu prvnho vyslae do uveden do provozu cel st.

Prvn varianta vyaduje uhrazen nklad vstavby cel st v pomrn krtkm obdob a uhrazen nklad na simultnn provoz (do 1 roku). Druh varianta pot s monost asovho rozvren nklad na vstavbu st (do 10 let). Ze strany sttu vyaduje znan sil, zejmna pi zpstupnn set-top-box s nzkou cenou. U prvn varianty se vak od vrobc, opertor st a zkonodrc vyaduje znan koordinan sil.

Slovnek pojm

URTiP mediln regulan ad v Polsku,

BER (Bit Error Rate) pomr chyb bit,

Emin intenzita pole nebo stedn hodnota intenzity pole,

rove C/N pomr intenzity signl/um,

QAM (Quadrature Amplitude Modulation) druh modulace DVB podle normy ETS 300 429 v systmu 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM (nap. modulace 64-QAM v kanlu o ce 8 MHz umouje digitln vysln o bitovm toku 38,5 Mbit/s,

MFN (Multi Frequency Network) vcekmitotov s,

SFN (Single Frequency Network) jednokmitotov s,

Simulcasting souasn, simultnn analogov a digitln vysln,


Obrzky

obr. 1 - mapa pokryt Polska signlem u st DVB1a, s je kompatibiln s analogovmi vyslai provozovanmi v souasnosti

obr. 2 vysla DVB-T, typ NV 5050, firmy Rhode&Schwarz


Zdroj: Adam St. Trbiski, Radioelektronik (Polsko), . 3/2004, s. 27 a 29, peloil Petr Miklk, voln upraveno a zkrceno


poet koment k tomuto lnku: 1

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
15/03 DVB-T v zpadnm Nmecku (Westdeutschland)
13/03 DVB-T v Norsku nov legislativa
08/03 BBC a PAY-TV
08/03 Digitln TV vysln nar na problmy
05/03 Aktualizovan digitln Koncepce v nejistot

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
Mapa je neiteln !

16.03.2004 - 19:14 Petr V.
Zveejnn mapy pokryt je sice hezk, ale daje v n jsou k nepeten !!
Celkov poet koment: 1 / zobrazuj se: 1 ... 1

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!