satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

Ptek 30.04.2004 - 07:41:45 online 6 lid pihlen Nastav barvu:


Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Od 1. jna UPC Slovensko dopln Rozren sbor o 5 novch atraktvnych televznych programov vera
Digitln vysln me pokraovat i s novou koncepc vera
UPC zavd nov balek slueb kabelov televize a internetu chello pod nzvem MIX vera
eleznho ped volbami ek soud
S kabelovkou mte pravdu
STV neposkytne inm televzim sublicenciu, ani akreditciu
Markza, JOJ a TA3 obvinili STV z poruenia zkona o vysielan
Nova kralovala vkendovm veerm
V pondl 26.4. mezi 20 a 21 hod. sledovalo T vce ne 2,8 milionu divk
Vlda pinutila kabelov televize zdrait sv sluby

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

19/04 - TV ke staen: Program: AXN, HBO, HBO 2, Romantica, Spektrum, Supermax, Travel Channel, Private Gold a Private Blue na msc kvten.

12/03 - TV ke staen: Program: AXN, Romantica, Spektrum, Travel Channel, Private Gold a Private Blue na msc duben.
Rubrika: Stanice a vyslae
Licenn rada rieila problematiku fajenia a sexulnych vzahov na obrazovke
Autor: TASR, Strategie on line, e-mail: Pidan: 25.03.2004

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) vera (24.3.2004) zaala sprvne konanie vo veci monho poruenia Zkona o vysielan a retransmisii televziou Markza v relcii HUMOR.SK z 31. janura. Poda predsednky RVR Valrie Agcs bola zbavn relcia oznaen ako vhodn pre deti od sedem rokov a vysielan o 17,30 hod, no vina prspevkov bola mieren na sexulne vzahy medzi mumi a enami, prpadne medzi mumi. Kee ide len o zaiatok sprvneho konania, vku monej pokuty Agcs zatia odhadn nechcela.

RVR sa tie listom obrtila na Radu STV kvli janurovej relcii Pod lampou, v ktorej poas diskusie vina host fajila. Generlny riadite STV Richard Rybnek u po druhom pokraovan diskusnej relcie fajenie zakzal, preto licenn rada iba upozorn Radu STV, aby sa problm neopakoval. "Nehodnotili sme to ako propagciu fajenia, ale ako neetick," uviedla pre TASR Agcs.

Na programe rokovania bola aj iados o udelenie licencie na televzne vysielanie spolonosti NAUTIK TV s.r.o., Bratislava, ktor by chcela vysiela celoplone formou kblovej televzie. V tomto prpade Rada preruila sprvne konanie a vyzve astnka konania, aby v lehote do 60 dn odstrnil nedostatky podania.


Zdroj: TASR, Strategie on line, 24.3.2004


poet koment k tomuto lnku: 1

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
27/03 Ro 4: Stanice pro mlad, kter jen tak nebude
25/03 Saban jmenoval novho fa ProSieben
23/03 Na dnen schzi snmovny vyvrchol spor o poplatky
17/03 O televizn poplatky se hraje podivn hra
17/03 GfK bude mit zjem o elektronick mdia pomoc hodinek

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
Som rd, e sa nae televzie ...

25.03.2004 - 21:19 Mirko
Som rd, e sa nae televzie v svojich tdich chovaj tak sterilne a a neskr nm poskytn nvod ako sa kvalitne zabja. Vetko to zana kvalitnm spravodajstvom zo zabjania.
Celkov poet koment: 1 / zobrazuj se: 1 ... 1

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!