satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

Ptek 30.04.2004 - 08:08:55 online jenom VY pihlen Nastav barvu:


Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Od 1. jna UPC Slovensko dopln Rozren sbor o 5 novch atraktvnych televznych programov vera
Digitln vysln me pokraovat i s novou koncepc vera
UPC zavd nov balek slueb kabelov televize a internetu chello pod nzvem MIX vera
eleznho ped volbami ek soud
S kabelovkou mte pravdu
STV neposkytne inm televzim sublicenciu, ani akreditciu
Markza, JOJ a TA3 obvinili STV z poruenia zkona o vysielan
Nova kralovala vkendovm veerm
V pondl 26.4. mezi 20 a 21 hod. sledovalo T vce ne 2,8 milionu divk
Vlda pinutila kabelov televize zdrait sv sluby

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

19/04 - TV ke staen: Program: AXN, HBO, HBO 2, Romantica, Spektrum, Supermax, Travel Channel, Private Gold a Private Blue na msc kvten.

12/03 - TV ke staen: Program: AXN, Romantica, Spektrum, Travel Channel, Private Gold a Private Blue na msc duben.
Rubrika: Stanice a vyslae
Ro 4: Stanice pro mlad, kter jen tak nebude
Autor: D.Tcha, iStrategie.cz, e-mail: Pidan: 27.03.2004


Maj ji vechny evropsk stty. Jenom my ne. e je o celoplon veejnoprvn stanici pro mlad. Projekt na takzvanou Ro 4 vznikl ji za minulho generlnho editele rozhlasu Vlastimila Jeka, za toho souasnho Vclava Kaska zstv prozatm stle a jen u slib.


A co dti, maj co hrt? V souasnosti jet ne

Pro Ro 4 nm bohuel schzej kmitoty. Ale rozhodn to nen tak, e by nm chybla vle a snaha Ro 4 spustit. Zejmna generln editel Vclav Kask se za ni bere od samho potku, ekl Strategii mluv rozhlasu Ren Zavoral. Tyhle ei m u za ta lta neuspokojuj. Technicky by samozejm lo Ro 4 rozjet, jene to by esk rozhlas musel chtt, mysl si o Zavoralovch slovech napklad Radek Dresler ze specializovanho serveru Radiotv.cz. Dvodem tto rozmrzelosti je skutenost, e esk rozhlas 4 by mohl odret realitu mladch veejnoprvnch poslucha vetn souasn svtov reality hudebn, pro ni z mnoha dvod nen msto ani na Radiournlu, Praze i Vltav.

Odpov na otzku jak moc se generln editel Kask za Ro 4 bere jsme se pokusili najt v jeho koncepci, s n uspl ve vbrovm zen na svj souasn post. Mimo jin v n zmiuje, e jednm z problm eskho rozhlasu je jeho slab sladn s mladmi posluchai. A pmo k Ro 4 ve svm projektu uvd: Za nejvt a mimodn paliv problm pokldm nedostaten zjem mldee o vysln stanic Ro. Jsem si vdom posln Ro 4. Ale jenom tm se problm nevye. A na jinm mst svho projektovho elabortu, by v jin souvislosti, o Ro 4 doslova pe: Ro je s to zdit si znanou st sv propagace a marketingovho servisu sm. Neobyejn dleit je spoluprce s T. Vjimku do znalosti stanic tvo stanice Ro 4, kter dosud nen v provozu. Pokud by mla bt uvedena do provozu, npravu lze zjednat ihned. Zatm je as.


Kolik asu zbv?

Nen to tak dlouho, kdy neexistenci Ro 4 vytkl politick elit i samotnmu rozhlasu pi sv nvtv eska Werner Rumphorst z Evropsk vyslac unie (EBU). A nen jedin, kdo je nespokojen. Objevila se dokonce petice, kter chce tlait na kompetentn orgny, aby Ro 4 vznikl. Kdyby Ro 4 nebyla vdy jen proklamovan priorita, mohlo by jt o stanici, kter by zmnila vnmn ns vech, protoe by ovlivovala soukrom rozhlasov provozovatele a zrove by se od nich absolutn odliovala hudebn nabdkou, hudebnm obalem, zpsobem modertorskho vystupovn, minimem reklamnch spot atd., uvd inicitor petice David pringl. Podle nj neexistence Ro 4 vrazn ovlivuje celkovou situaci v naem teru Vtina provozovatel soukromch rdi k, e hraj jen to, co lid chtj slyet. Pravda je vak takov, e lid by chtli v rdich slyet nco jinho a rdia jim to nemohou dt, jeliko nemaj monost koprovat toho nejsilnjho v oboru, tedy potenciln Ro 4, kter by nabzel celoplon velmi kvalitn propracovan program. I kdy pringlovy nzory znj zajmav, jeho problmem prozatm bude: Bohuel do tto doby jsem zatm nedostal dn petin arch. Uvtal bych, kdyby internetov servery o mdich u ns vytvoily na svch strnkch trval odkaz na tyto petin strnky, uvd zklaman pringl. Mon i proto se veden rozhlasu petic pli nevzruuje. Jeho programov editel Josef Havel se v nedvnm rozhovoru omezil pouze na konstatovn Ano, chyb nm tu stanice pro mlad. Sice neekl nic novho nebo konkrtnho, ale uritou pedlohou Ro 4 by samozejm mohla bt BBC 1. Stanice, jej hudebn poady si kdekdo nahrv, a pak si na jejch strnkch sthne nzvy skladeb a interpret v poad, v nm byly v programu uvedeny, ve formtu pro CD.

Je velmi obtn nahldnout do kuchyn veejnoprvnho rozhlasu a jeho kmitotov politiky. Tedy zjistit, zda by nebylo technicky mon Ro 4 spustit. Jist je v tuto chvli jen to, e Ro 4 by byl mon okamit, jakmile rozhlas pejde na digitln vysln. To vak bude jet njak rok trvat, a navc vzhledem k nutnmu vybaven digitlnmi pijmai nebo set top boxy v domcnostech je zejm, e Ro 4 nebude vzhledem k jeho i finannm monostem eskch domcnost obzvltn programovou prioritou. Dle se ukazuje, e esk rozhlas by mohl pravou svch vysla pokrt alespo st uzem Ro 4, ale i pes vechnu proklamovanou snahu prozatm o tto monosti ani oficiln nehovo. A posledn variantou by mohlo bt perozdlen stvajcch kmitot, kter jsou vyuvan stanicemi Praha, Vltava nebo Regina. Ale ani o tom se oficiln nemluv. Podle Radka Dreslera to znamen jedin: To, co je jinde ve vysplch zemch standard, tedy modern veejnoprvn stanice pro mlad, je pro souasn veden rozhlasu doista nepedstaviteln provediteln kol.


Daniel Tcha, iStrategie.cz, 22.3.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
27/03 mejc vythl do boje proti eleznmu
25/03 Licenn rada rieila problematiku fajenia a sexulnych vzahov na obrazovke
25/03 Saban jmenoval novho fa ProSieben
23/03 Na dnen schzi snmovny vyvrchol spor o poplatky
17/03 O televizn poplatky se hraje podivn hra

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!