satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

Ptek 07.05.2004 - 07:11:50 online 3 lid pihlen Nastav barvu:


Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Kabelov s v Nmecku dnes
PRO Cinema vysl v Rumunsku dnes
MS LH 2004: hokejov drama esko USA s nejvtm divckm zjmem dnes
Projekt Eurpskej spravodajskej platformy sa zana dnes
Jste nkdy na zabit? Jako Erin Brockovich? dnes
ARD a ZDF prodluuj smlouvu o poskytovn program vera
V T Brno se ztrcely miliony vera
Tiskov zprva z 10. zasedn RRTV vera
Bolo poas zpasu Slovensko-Fnsko v STV privea reklamy? vera
Helena Tetkov on line na webu T vera

Editorial

1.5.2004
R a SR v EU !!!

Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

19/04 - TV ke staen: Program: AXN, HBO, HBO 2, Romantica, Spektrum, Supermax, Travel Channel, Private Gold a Private Blue na msc kvten.
Rubrika: Stanice a vyslae
Slovensko predbehlo v telekomunikanej oblasti vetky krajiny pristupujce do E
Autor: R.Vavro, T SR, e-mail: Pidan: 31.03.2004

Slovensk republika (SR) vaka Telekomunikanmu radu SR (T SR), ako prv z krajn pristupujcich do E, vypracovala a sprstupnila pecifikcie regulovanch rdiovch rozhran. alie prvenstvo v telekomunikanej oblasti SR zskala vaka zkonu o elektronickch komunikcich, ktor nadobudol innos 1. janura 2004. SR spolu s Maarskom predbehli implementciou novho regulanho rmca E nielen vetky krajiny pristupujce do E, ale aj as krajn E.

V doch 23. - 24. marca sa v Luxemburgu konalo 15. zasadnutie TCAM (Telecommunication Conformity Assessment and Market Surveillance Committee - Vbor pre posudzovanie zhody a trhov dohad v telekomunikcich), ktorho sa zastnil aj zstupca T SR. Z rokovan so zstupcami pristupujcich krajn vyplynulo, e z pristupujcich krajn zatia sprstupnila pecifikcie regulovanch rdiovch rozhran iba SR. Vypracovanie pecifikci rdiovch rozhran vyplva z l. 4 Smernice Eurpskeho parlamentu a rady 1999/5/EC z 9. marca 1999 o rdiovch zariadeniach a koncovch telekomunikanch zariadeniach a vzjomnom uznvan ich zhody, ktor bola prevzat nariadenm vldy . 443/2001 Z.z., ktorm sa ustanovuj podrobnosti o technickch poiadavkch a postupoch posudzovania zhody na rdiov zariadenia a koncov telekomunikan zariadenia. pecifikcie regulovanch rdiovch rozhran obsahuj dleit informcie pre vrobcov a dovozcov rdiovch zariaden, poskytovateov siet a sluieb (t.j. telekomunikanch opertorov) a koncovch uvateov sluieb.

Na rokovan Komunikanho vboru Eurpskej komisie, ktorho sa zastnil zstupca T SR, bola zverejnen informcia, e SR spolu s Maarskom predbehli implementciou novho regulanho rmca E nielen vetky krajiny pristupujce do E, ale aj as krajn E. Obe krajiny maj inn nov zkon od 1. janura 2004 a tak predbehli aj krajiny E, ako s napr. Nemecko, panielsko, Franczsko, Holandsko a Portugalsko.

Zkon o elektronickch komunikcich vznikol pod gestorskm vedenm rezortnho ministerstva. T SR sa podieal na tvorbe zkona a vyuil aj vetky monosti na pripomienkovanie jeho navrhovanho znenia. elom zkona o elektronickch komunikcich je implementcia novho regulanho rmca E do prvneho poriadku SR. Nov regulan rmec E je zameran na al rozvoj hospodrskej sae, na vhodnejie ceny pre spotrebitea, kvalitu, lep vber sluieb, zhodnotenie kapitlu a zrove m zabezpei transparentnos a prvnu istotu pre vetkch astnkov operujcich na vntornom trhu E.

pecifikcie regulovanch rozhran http://www.teleoff.gov.sk/specifikacie/index.html
Nariadenie vldy . 443/2001 Z.z. http://www.teleoff.gov.sk/specifikacie/443.html
Smernica EP a rady 1999/5/EC http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/


V Bratislave 30. marca 2004, Roman Vavro, hovorca T SR


poet koment k tomuto lnku: 1

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
31/03 Vsledek hospodsk kontroly v TS Brno
31/03 Reakcia Asocicie telekomunikanch opertorov na tlaov sprvu, ktor vydal T SR
29/03 Polvkov Mani mizely penze
27/03 Divci s s programom STV spokojn
27/03 mejc vythl do boje proti eleznmu

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
Schvalene zakony su jedna vec, ...

31.03.2004 - 10:33 Ivan
Schvalene zakony su jedna vec, ich prakticke pouzivanie druha. Uplatnovanie do praxe sa taha ako sopel. A tu sa uz TU nema cim chvalit. Clanok je len priemerna slohova uloha PR -ka TU.
Celkov poet koment: 1 / zobrazuj se: 1 ... 1

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!