satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Pondl 15.11.2004 - 14:47:00 online 5 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
11%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 368 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
LinuxExpo 2005 pin vznamn zmny dnes
Zo zasadnutia RVR dnes
HBO pripravuje nov filmov kanl dnes
TV Nova mn modertora poadu esko hled SuperStar, novm je Petr Holk dnes
Prv vazstvo Surniovej sledoval rekordn poet divkov vera
TV Prima spout od 21.11.virtuln studio pro sv zpravodajsk poady
Zpravodajstv televize Prima ve virtulnm studiu od nedle 21.11.2004
Reakce T na verej interwiev BBC
UPC uvdza nov antispamov slubu pre pouvateov chello
Eurosport zvyuje technick dosah v nmeckm DVB-T

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Stanice a vyslae
Hviezda FM vysiela na bratislavskej frekvencii
Autor: I.imloviov, Stratgie on line, e-mail: Pidan: 23.05.2004


Nitrianske rdio Hviezda FM bolo v poslednch doch medializovan v svislosti s preruenm vysielania z dvodu nezaplatench dlhov voi spolonosti Slovak telecom, ktor zabezpeuje renie signlu a tie kvli odpojeniu elektrickho prdu zo strany mesta Nitra.


Niekokomilinov dlhy mal poda dohody s majitemi rdia uhradi nov investor britsk oban Bryan Rylands. Jeho zmerom bolo vybudova na zkladoch existujceho rdia nov program a 1. mja 2004 odtartova vysielanie stanice pod novm nzvom Alfa. Avak nestalo sa tak.

Poda zkona o vysielan a retransmisii by sa rdio nemalo odmla na dlhie ako 30 dn, pretoe ak by sa tak stalo, hrozilo by mu odatie licencie. Osud rdia je teda v rukch licennej rady. Ako Stratgie informoval riadite kancelrie Peter Abrahm, rada me, ale nemus licenciu odobra. Zatia k odobratiu licencie nepristpime, nakoko 19. mja 2004 sa rdio Hviezda ozvalo v teri z bratislavskej frekvencie. Hoci rdio pvodne vysielalo na 4 frekvencich, poda slov Petra Abrahma, zkon nepecifikuje, e mus zaa vysiela na vetkch tyroch frekvencich, ale hovor len o tom, e mus obnovi vysielanie.

O tom, i sa rdiu Hviezda FM podar zbavi dlhov a ako dopadne spor medzi pvodnm majiteom spolonosti Radio Nitra Vladimrom Kovarkom a novm majiteom Bryanom Rylandsom vs bud Stratgie informova.


Zdroj: Ivana imloviov, Stratgie on line, 21.5.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
20/06 Ztra zahajuje vysln nov rakousk stanice Puls TV
21/05 T vykzala za prvn tvrtlet 2004 zisk 96,8 milion korun
20/05 Tiskov zprva z 11. zasedn RRTV
20/05 Rozbhne se parlamentn televizn kanl
20/05 TV JOJ sprevdzkovala v Novch Zmkoch svoj najvkonnej vysiela

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!