satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
ter 16.11.2004 - 13:03:45 online 9 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
11%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 371 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Radu neodvolvat, ale jako instituci transformovat dnes
Hvzdy let do stolet s Vladimrem Hronem dnes
Nov rekord Novn TV JOJ dnes
Karneval zaazuje do nabdky parlamentn televizi 24.cz dnes
15. vro Sametov revoluce na obrazovce esk televize dnes
LinuxExpo 2005 pin vznamn zmny vera
Zo zasadnutia RVR vera
HBO pripravuje nov filmov kanl vera
TV Nova mn modertora poadu esko hled SuperStar, novm je Petr Holk vera
Prv vazstvo Surniovej sledoval rekordn poet divkov

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Stanice a vyslae
TV JOJ alebo digitl?
Autor: I.imloviov, Stratgie on line, e-mail: Pidan: 28.05.2004


Bratislavsk kanl K50 bol u dvnejie skoordinovan pre digitlne vysielanie, T ho teda na zklade uznesenia vldy nedvno ponkol do vberovho konania. Krtko na to vak tto ponuku stiahol, lebo na 50. kanli vysiela TV JOJ. Prde JOJ-ka o tto dleit frekvenciu?


V piatok 30.4. 2004 zverejnil Telekomunikan rad SR vo svojom vestnku a v dennku Nrodn obroda vzvu na predloenie ponk do vberovho konania o pridelenie frekvencie na pozemsk digitlne vysielanie. Obsahom tejto sluby bude kombincia TV programov a inch dtovch sluieb, priom rozsah TV programov bude tvori podstatn as poskytovanej sluby. Poda nrodnej politiky pre elektronick komunikcie je potrebn vytvori podmienky na realizciu uvdzacch projektov DVB-T (pozemsk digitlne TV vysielanie) v Bratislave (K50), Banskej Bystrici (K59) a v Koiciach (K44), zaa skobn vysielanie v termne do 30. jna 2004 a vytvori podmienky na zaatie pravidelnho vysielania DVB-T v roku 2005, uviedol vo vyhlsen T SR jeho hovorca Roman Vavro. Ako pre Stratgie alej povedal, prv skobn pozemsk digitlne televzne vysielanie prebehlo v doch 27.9. a 25.10. 1999, priom jeho obsahom boli programy STV 1, Markza, VTV a informan kanl s cieom zska sksenosti pre optimlnu vobu kdovania FFT, ochrannho intervalu a typu modulcie. Skobn vysielanie prebehlo prve zo spomnanho bratislavskho televzneho vysielaa Kamzk (K50), ktor bol pecilne skoordinovan pre budce digitlne vysielanie.


Tender zruen

Napriek uzneseniu vldy o digitalizcii vak T krtko po zverejnen vzvy na predkladanie ponk - 3. mja 2004 zruil vberov konanie pre bratislavsk kanl. Ten toti v sasnosti vyuva TV JOJ, priom zakladatelia televzie u pri predkladan projektu TV JOJ na Rade pre vysielanie a retransmisiu zdrazovali dleitos zskania tejto frekvencie. Poda vyjadrenia Milana Luknra, predsedu Telekomunikanho radu SR dolo k zrueniu vberovho konania na pridelenie tohto kanla potom, ako Ministerstvo dopravy pt a telekomunikcii SR, ako tvorca nrodnej politiky pre elektronick komunikcie, zvilo sasn okolnosti a zaiatok pilotnho projektu digitlneho vysielania posunulo a do doby, km licencia pre TV JOJ strat platnos. Platnos prv spolonosti Mac TV, na vyuvanie 50. kanla sa obnovovalo kvli jeho blokovaniu pre digitlne vysielanie kad rok, ie TV Joj ho m zatia ist do 31.12.2004. Poda slov Petra Abrahma, riaditea kancelrie Rady pre vysielanie a retransmisiu, iadatelia o licenciu na vysielanie TV JOJ Mac TV a esk produkn 2000 v ase prezentcie projektu TV JOJ deklarovali, e rtaj s rizikom obmedzenej platnosti prv na vyuvanie 50. kanla v dsledku jeho urenia pre budce digitlne vysielanie a s kadoronm predlovanm prv. o by ale strata tohto lukratvneho vysokovkonnho kanla pre Jojku znamenala? Poda odhadov odbornkov tvor K50 8 -10 % z celkovho 78 % pokrytia slovenskho obyvatestva signlom TV JOJ. Hovorca TV JOJ udovt Tth vak stratu 50. kanla povauje v tejto chvli za hypotetick otzku. Okrem toho pokrytie 50. kanla je ak vypota, nakoko obyvatelia bratislavskho kraja vyuvaj nadpriemerne sluby kblovch opertorov, dodal.


Kto vyhr boj o 50-tku?

V prpade neobnovenia prv na vyuvanie spomnanej terestrilnej frekvencie me Jojka stratu v pokryt kompenzova dohodu s kblovm opertorom. Otzkou vak zostva vka dodatonch finannch nkladov s tm spojench. Poda listu, ktor 31.3.2003 rade adresoval Odbor sprvy frekvennho spektra T, Telekomunikan rad shlasil s pridelenm kanla K50 TV JOJ len po dobu analgovho vysielania a pod podmienkou, e po splnen podmienok pre realizciu pilotnho projektu digitlneho vysielania bude dan frekvencia na poiadanie do 1 mesiaca uvonen, vysvetlil otzku rozhodnutia T umoni TV JOJ vyuva K50 Peter Abrahm. Rada sa teda v najblich mesiacoch obrti na T so iadosou o vyjadrenie, ak zmery m s vyuitm jednotlivch frekvennch spektier a nsledne zarad von frekvencie do licennch konan, dodal riadite kancelrie RVR. To znamen, e ke 31.12.2004 skon platnos prv TV JOJ na vyuvanie K50, T by mal rozhodn, i tento kanl bude sli pvodnmu zmeru teda prevdzke digitlneho vysielania alebo ho bude naalej vyuva niektor z vysielateov sasnho analgovho vysielania. V druhom prpade by pre digitlne vysielanie bolo potrebn hada a skoordinova in frekvenciu, o potvrdil aj predseda T SR Milan Luknr: Hadme monosti rieenia. Bu njdeme in kanl pre TV JOJ, alebo pre digitlne vysielanie. V sasnosti prebieha v eneve za asti zstupcov radu Svetov rdiokomunikan konferencia, venovan digitlnemu vysielaniu, vsledky ktorej nm mu pomc njs konen rieenie. Nech u bude rieenie akkovek, spolonos Mac TV si bude urite chcie udra tento vysokovkonn kanl pre vysielanie TV JOJ. Na jese ns akaj alie licenn konania, uvidme teda, i sa v niektorom z nich objav aj bratislavsk 50-tka.


Zdroj: Ivana imloviov, Stratgie on line, 27.5.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
20/06 Ztra zahajuje vysln nov rakousk stanice Puls TV
23/05 Hviezda FM vysiela na bratislavskej frekvencii
21/05 T vykzala za prvn tvrtlet 2004 zisk 96,8 milion korun
20/05 Tiskov zprva z 11. zasedn RRTV
20/05 Rozbhne se parlamentn televizn kanl

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!